October 2017

NHỮNG CHÚ Ý KHI CHO VAY HỘ GIA ĐÌNH

CHÚ Ý KHI CHO VAY HỘ GIA ĐÌNH

Theo quy định của Bộ luật dân sự 2015 thì hộ gia đình không được coi là chủ thể, khi hộ gia đình đặt quan hệ tín dụng với ngân hàng (đi vay) thì cán bộ tín dụng hay bộ phận pháp chế tại các ngân hàng cần lưu ý đặc biệt đối với khách hàng là hộ gia đình. Trên thực tế, có rất nhiều trường hợp tranh chấp phát sinh liên quan đến chủ thể là hộ gia đình khi quan hệ tín dụng với ngân hàng. Mặt khác, vì không lưu ý, không cận thận trong quá trình xét duyệt hồ sơ mà có những cán bộ tín dụng và người xét duyệt khoản vay liên quan đến hộ gia đình đã vướng vòng lao lý, ngân hàng cho vay nhưng không thu hồi được vốn.
Trong phạm vi bài viết này, xin chia sẻ những kinh nghiệm thực tế phát sinh liên quan đến hộ gia đình trong quan hệ tín dụng tại ngân hàng.

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.