Đề Thi Tín Dụng BIDV Năm 2015

Đề Thi Tín Dụng BIDV Năm 2015

Đề thi BIDV đầy đủ tổng hợp từ nhiều nguồn, chỉnh sửa và sắp xếp khoa học giúp bạn tiết kiệm thời gian tìm tài liệu ôn thi vào BIDV.

ĐỀ THI TÍN DỤNG BIDV NĂM 2015

Đề Thi Tín Dụng BIDV Năm 2015

Đề tiếng Anh: 60c/60p
- Phần A: Grammar 20c: chủ yếu vào câu điều kiện if, wish (khoảng 15c); điền từ
- Phần B: Vocabulary 15c
- Phần C: Chữa lỗi sai 10c
- Phần D: Đọc hiểu 15c
+ D1: Đọc hiểu dạng part7 Toeic loại 2 bài kết hợp: bài 1 thông báo nhân viên có hội
thảo kết hợp giữa IT&HR, ai muốn tham gia thì đăng ký; bài 2 là 1 chị đăng ký.
+ D2: Điền từ vào đoạn văn về ông gì được giải Nobel liên quan đến ngân hàng.
Đề tiếng Anh không khó nếu chắc câu điều kiện
Thời gian hơi sát, chưa kịp soát hết đã hết giờ.
Câu 1: Doanh thu 33k, chi phí 17k, khấu hao 10k, chi phí lãi 4k, thuế 22%. Tính dòng
tiền ròng năm đầu
Câu 2: DN dự định vay mua 1 máy 5.000.000, trả đều trong 6 năm, lãi suất 9%/năm. Hoặc đi thuê số tiền thuê trả cuối năm là 1.450.000. Hỏi nếu thuê thì DN trả nhiều hơn
đi vay là bao nhiêu?
Câu 3: Tiền lương cho 3 nhân viên 4tr/nguoi và ông chồng (chồng chủ DN) coi kho gì
đấy chi phí cơ hội là 6,5tr/tháng. Chi phí nhân công là bao nhiêu?
Câu 4: Cho vốn đầu tư như nhau, thời gian như nhau cho DA1 với NPV 1 và IRR 1, DA2 vs NPV 2 và IRR 2. Giả sử NPV1 > NPV2 và IRR1 < IRR2. Chọn dự án nào.
Câu 5: Tính WACC nhưng theo vốn chủ sở hữu hệ số beta, nhớ công thức ráp vào thay số ra kết quả
Câu 6: Có câu cho dòng tiền từng năm, cho vòng đời dự án là 5 năm, cho WACC hỏi MIRR
Câu 7: x và y là 2 hàng hoá thay thế, - denta y/denta x = -2, giả sử y = 3x thì người tiêu dùng nên nắm giữ hàng hoá nào?
Câu 8: Hỏi về Michael Porter gồm những gì nêu ra (hỏi nội dung nào không thuộc Michael Porter)
Câu 9: Sinh viên ra trường kiếm được việc làm, dự tính gửi tiền tiết kiếm trong 10 năm, 5.000 trong 5 năm đầu, 10.000 trong 5 năm tiếp theo. Ông nội cho 20.000 sau khi ra trường gửi tiết kiệm luôn. Hỏi sau 10 năm có đc số tiền là bao nhiêu, biết khoản đầu tiết kiệm là 1 năm sau khi có tiền lương. Lãi suất = 8%/năm
Câu 10: Bài tập về TSĐB, cho vay dự án. Hỏi dòng tiền hoạt động theo chủ sở hữu, dòng tiền hoạt động theo dự án đầu tư, cho WACC hỏi NPV.
Câu 11: Cho IRR1 = 13%, IRR2= 17
Hỏi nếu WACC = 19% thì NPV1 và NPV2 như thế nào. WACC =15% thì NPV1 với NPV2 như thế nào?
Câu 12: Cách tính LNST và dòng tiền.
Câu 13: Các lại rủi ro trong ngân hàng: danh mục hệ thống, nội tại
Câu 14: Thế nào là ngân hàng có tình thanh khoản cao:
a. Đảm bảo có thể rút ra bất kỳ khi nào
b. Có TGTK = 10% TS nợ
c. ....
Câu 15: Chi trả lương cho 3 nhân viên 4tr/người và ông chồng coi kho chi phí cơ hội là 6,5tr/tháng. CP nhân công là bao nhiêu?
Câu 16: Doanh thu 33tr, chi phí 17tr, khấu hao 10tr, lãi vay 4tr. Thuế 22%. Tính dòng
tiền ròng năm đầu:
1. 6tr
2. 16tr
3. 4tr
4. 14,68tr
======
- Tổng bình phương của một số nguyên tố có 1 chữ số có tổng các chữ số lớn hơn số nguyên tố đó 6 đơn vị. Có bao nhiêu trường hợp?
2 trường hợp: số 3; 7
- Điền chữ còn thiếu:
TJTJJTTJTJJTTJTJ?TTJ
A. T
B. TJ
C. JT
D. J
- 1 câu có 6 hình: hình vuông, hình 6 cạnh, hình 5 cạnh, hình 7 cạnh, hình 8 cạnh,... Đen trắng khác nhau. Chọn hình khác.
hình trắng có số cạnh chẵn, hình đen có số cạnh lẻ. Có hình D là hình vuông màu đen.
- 1 câu điền số còn thiếu
1 x 4 x ?
5 3 7 2 4
7 x 1 x 2
(Chỗ X là chỗ khoảng trắng ạ)
 ======
- Theo quy trình tín dụng, (liệt kê các bước) sau bước giải ngân là gì?
- Thứ tự giải quyết tài sản đã đăng ký giao dịch tsbđ
- Đánh giá môi trường kinh doanh của doanh nghiệp dùng:
A. 5C và mô hình 5 lực lượng của Micheal Porter (MP)
B. Swot và MP
C. Campari và MP
- Đầu tư 1 khoản mỗi năm nhận được 60tr. Cho WACC = 11 hay 13% gì ấy. Tính PBP
- Có câu như này: tổn thất ngoài dự tính:
Câu trả lời có 3 yếu tố: bù đắp bằng VCSH; hạch toán chi phí; giá trị độ lệch chuẩn của
tổn thất trong dự tính. Câu trả lời xoay quanh mấy cái đấy. Em chọn phương án D: tất
cả các phương án trên.
Nói chung em có 1 hàng D =))
- Hoạt động không kê khai VAT:
A. Bảo hiểm
B. Đại lý bán bảo hiểm
C. Ngân hàng bán tài sản đảm bảo
D. Cho thuê tài chính
======
BÀI TẬP LỚN TRẮC NGHIỆM
Bài 1: Đầu tư TS mới là 40.000, khấu hao nhanh trong 3 năm, tỷ lệ KH các năm lần lượt là 33%, 45%, 15%, 7%. Ngoài ra cần đầu tư TSLĐ là 2.000.
Doanh thu mỗi năm tăng thêm do đầu tư TS này mang lại là 20.000, chi phí tăng thêm (chưa tính Khấu hao ts mới) là 5.000.
TS sử dụng 3 năm, cuối năm 3 bán đc 25.000.
Thuế TNDN 40%, tỷ suất ck 10%.
1. Tính KH năm 1
2. Dòng tiền hoạt động năm 2
3. Dòng tiền ngoài hoạt động kinh doanh năm 3
4. Tính NPV
Bài 2: Đất 1,5 tỷ, MMTB ?? tỷ KH 15 năm, Nhà xưởng ?? tỷ hình như 20 năm, giá trị thanh lý là giá trị còn lại. thời gian xây dựng 2 năm, 40% thuộc năm đầu (năm 0), còn
lại là năm 1.
Doanh thu năm 2 là 240tỷ , năm 3 tăg 50%, năm 4 tăng 100% so vs năm 2. Chi phí trực
tiếp năm 2 là 120 tỷ, năm 3 tăg 50%, năm 4 tăng 100% so vs năm 2. Chi phí có định
50tr/năm.
BIDV cho vay 9 tỷ năm 0, ân hạn năm 0 và 1, thời hạn 3 năm, gốc đều. Lãi ân hạn năm
1 cộng vào lãi trả năm 2 và không nhập vào gốc. LS 15%.
VLĐ ban đầu 1 tỷ, thu hồi all vào năm 4.
1. Tính KH hàng năm
2. Dòng tiền ròng năm 4 theo EPV
3. Theo TIPV
4. Cho WACC = ??% tính NPV
Bài 3: KH là hộ gia đình có nhu cầu vay bổ sung vốn lưu động 250 tr, KH đã có sẵn vốn là 60% tổng chi phí, doanh thu 600tr/thang. Giá vốn 91% doanh thu, chi phí vận chuyển hàng cho người mua 2% doanh thu, thuê 3 nhân viên 4tr/tháng/người, chi phí cơ hội vợ chồng của hộ kinh doanh 6,5 tr/ tháng, điện nước 1,2tr/tháng, thuê mặt bằng 7 tr/tháng. Tính:
1. Chi phí nhân công/ tháng
2. Tổng chi phí
3. Lợi nhuận
4. Tỷ suất lợi nhuận
5. Số tiền ngân hàng cho vay.
Bài 4: KH vay 170 tr trong 12 tháng vốn lãi cuối kỳ, lãi suất 12%/năm, khi đáo hạn KH chỉ mang 90tr lên trả, và yêu cầu ngân hàng cho gia hạn nợ, NH đồng ý gia hạn nợ 6 tháng.
1/ Phương thức trả nợ vốn lãi cuối kỳ chỉ áp dụng trong trường hợp vay? Ngắn hạn/
Trung hạn/ ...
2/ Trong trường hợp trên NH có mấy cách thu nợ: 1/ 2/ 3/ ...
3/ Trong trường hợp thu nợ theo thứ tự lãi trước, vốn sau thì KH được đánh giá: Khả
năng trả nợ tốt/ Bình thường/ Xấu...
4/ Trong trường hợp trên KH được đánh giá khả năng trả nợ bình thường thì lãi treo là?:
0/ 20/ 4/ ...
5/ Sau 6 tháng gia hạn KH không trả được nợ và kéo dài cho đến 12 tháng sau, ngân
hàng phát mãi TS được 150tr thì có đủ để trả nợ hay không, lãi suất quá hạn 150% lãi
trong hạn?
Bài 5: Bài tập lớn về lãi suất (nhiều câu nhỏ): Vay 2 năm số tiền là mấy đó (ko nhớ) đến tháng thứ 24 đem 490 triệu đến trả, xin gia hạn. Hỏi có bao nhiêu cách thu nợ (1 cách/ 2 cách/ 3 cách). Hỏi só tiền lại bị phạt sau 12 tháng gia hạn. Sau 12 tháng gia hạn, không trả được, xin gia hạn thêm 12 tháng nữa. Ngân hàng đem TSĐB ra thanh lý bán đc 650 triệu. Hỏi TSĐB có đủ trả cho khoản nợ đó không (gốc và lãi). Lãi suất 8% thì p?
Để mình bổ sung số liệu câu Bài tập lớn lãi suất:
Vay gốc 760tr, LS 13,5%, lãi trả hàng năm, gốc cuối kỳ. Vay 2 năm. Đến tháng thứ 24
đem 490 triệu đến trả, xin gia hạn 12 tháng được đồng ý. Sau 12 tháng khi hết thời gian gia hạn, KH không trả nợ, NH thanh lý thu được 650tr, LS phạt áp dụng cho lãi quá hạn
150% LS cho vay.
1. Có mấy cách thu nợ? 1/ 2/ 3/ ...
2. Số tiền gốc trả vào tháng thứ 24
3. Số tiền lãi KH phải trả sau khi bị thanh lý TSCĐ
4. Tiền NH thu thanh lý có đủ bù cho lãi + gốc phải trả.
Bài 6: Dự án nhà nước thu phí đường cao tốc Cầu Vĩnh Tuy (nhà em :x) - Nội Bài.
Doanh nghiệp A muốn thầu, nhà nước yêu cầu:
- Trả vốn + lãi cho nhà thầu xây dựng: 630 tỷ
- Nộp nhà nước 10 tỷ để đại loại là nhà nước đầu tư lô đất xây dựng khác
- Miễn thuế TNDN
Dự án:
- Phí thu từ đường năm đầu là 86 tỷ, từ năm thứ 2 mỗi năm tăng đều 5%
- Trích 2% từ quỹ gì đó 119 tỷ thường niên để tu bổ bảo trì
- Dự định đầu tư máy móc 8 tỷ sử dụng trong 20 năm, phí thất thu là 6% phí thu hàng
năm
- Chi phí nhân công năm đầu tiên là 2.3, các năm sau là 2.8
Vay BIDV trong vòng 5 năm với lãi suất 11%
Yêu cầu:
Tính hạn mức tín dụng
Tính doanh thu năm thứ 5
Tính dòng tiền 5 đầu
Cho WACC = 13% tính NPV
Tính PI dự án.

Archive

Contact Form

Send