August 2022

 

CÁCH CHẠY CHỈ TIÊU THẺ TÍN DỤNG

Cách Chạy Chỉ Tiêu Thẻ Tín Dụng
Nhân viên ngân hàng cần chuẩn bị đầy đủ các form mẫu, in rõ điều kiện hồ sơ mở thẻ gồm những gì, ghim note sẵn các chỗ cần khách hàng ký, … để không mất thời gian cho khách hàng. Vì khi nhìn vào bộ hồ sơ chi chít chữ 8-10 trang thì không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để quan tâm. Với các hồ sơ chuẩn bị sẵn, bạn chỉ cần tư vấn và nhờ khách hàng ký tên, bổ sung các hồ sơ cần thiết, tư vấn các tính năng ưu việt của sản thẻ tín dụng, cách sử dụng thẻ,…

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.