Đề Thi Vietcombank Khu Vực Hà Nội - Tây Nam Bộ Năm 2012

Đề Thi Vietcombank Khu Vực Hà Nội - Tây Nam Bộ Năm 2012

Đề thi Vietcombank đầy đủ tổng hợp từ nhiều nguồn, chỉnh sửa và sắp xếp khoa học giúp bạn tiết kiệm thời gian tìm tài liệu ôn thi vào Vietcombank.

ĐỀ THI VIETCOMBANK
KHU VỰC HÀ NỘI - TÂY NAM BỘ NĂM 2012

Đề Thi Vietcombank Khu Vực Hà Nội - Tây Nam Bộ Năm 2012
VCB KHU VỰC HÀ NỘI
1. Trường hợp nào không được cho vay: 
a. Ban kiểm soát
b. Kế toán trưởng
c. Nhân viên thẩm định món vay

2. Tổ chức TD không được cho vay quá bao nhiêu % vốn tự có (15%/ 25%/ 50%/ 100%)

3. Khách hàng mỗi năm gửi tiết kiệm 10 triệu đồng bắt đầu từ 1/1, lãi suất 10% năm. Hỏi ngày 31/12 của năm thứ 10 được lĩnh bao nhiêu tiền:

4. Khách hàng có 80 triệu đồng. Nếu gửi TK 6 tháng trả trước lãi 9.5%/năm, trả sau 11%/năm. Hỏi khách hàng chọn hình thức gửi TK trả trước hay trả sau:

5. Thanh toán Visa có thể bằng:
a. Tiền mặt
b. Chuyển khoản
c. Tự động ghi nợ
d. Tất cả đáp án

6. Ngày hết hạn của L/C và ngày giao hàng muộn nhất ngày nào xảy ra trước:

7. Điểm chung nhất giữa Stanby L/C và L/C là gì:

8. Đặc điểm của thấu chi: (đại loại là chủ động, số dư luôn biến đổi và tính lãi từng ngày)

9. Thư tín dụng dự phòng

10. Khoản mục nào sau đây ko phải là Tài sản có của NH:
a. Tiền gửi TCTD khác
b. Giấy tờ có giá do chính TCTD phát hành
c. Chứng khoán đầu tư
d. Quên rùi

11. Khoản mục nào không được ghi nhận trong BCĐKT: 

12. Khái niệm TSCĐ: 

13. Thẻ tín dụng của VCB có tài khoản chính và phụ, khi thực hiện giao dịch thì sẽ bị trừ vào tài khoản nào:
a. Chính
b. Phụ
c. Do khách hàng yêu cầu
d. Cả chính và phụ

14. Ngày 1/1 đầu năm gửi 10tr vào NH. Hỏi 31/12 năm thứ 10 đc bao nhiêu tiền:

15. NH mua 120tr tiền trái phiếu vào ngày 1/4/2005 (đây cũng là ngày phát hành), mua đúng mệnh giá, chi phí mua= 0; ls 13/năm; trả lãi 6th 1 lần. Hỏi 31/12/2005 kế
toán ghi nhận lãi năm đó là bao nhiêu: 7.8tr 11.7tr 13tr hay 15.6tr

16. Đặc điểm của NH bán lẻ: a, lượng khách hàng lớn; b, rủi ro cao c, sản phẩm đa dạng; d, A&C đúng; e, tất cả đúng

17. Khi ls giảm, NH sẽ thu hút được: a, tiền gửi; b, KH đến vay;

18. Dự đoán ls sẽ tăng, NH có xu hướng: a, cho vay ngắn hạn, ls cố đinh b, cho vay ngắn hạn ls thả nổi c, ls thả nổi, và có điều chỉnh thường xuyên (câu này t nhớ ko chính xác lắm)

19. Nền kinh tế ổn định: lãi suất trong ngắn hạn có xu hướng thế nào so với lãi suất dài hạn: cao hơn/ thấp hơn/ có thể cao hơn hoặc thấp hơn

20. Lí do nào giải thích cho xu hướng tăng vốn CSH của NH

21. Bảo hiểm tiền gửi: a, là sp bảo vệ thuần túy; b, tiết kiệm thuần túy; c, kết hợp bảo vệ và tiết kiệm

22. Nguyên tắc thận trọng trong kế toán

23. L/C giống bảo lãnh nguyên tắc nào nhất: cam kết trả tiền của ngân hàng

24. D/A rủi ro hơn D/P vì: a) ko kiểm soát được hàng hóa

25. Không được cho vay với: hội đồng quản trị và người xét duyêt tín dụng

26. GDV với KH: là CV tư vấn

27. Ủy thác đầu tư đc thực hiện với cả USD và VNĐ

28. Điều kiện chuyển USD ra nước ngoài ..

29. Sắp xếp các khoản TSĐB giảm dần: chứng chỉ tiền gửi, BĐS, tài sản hình thành từ vốn vay

30. NHTM là: kênh dẫn tiền tệ chính

31. Có 1 câu hỏi về thẻ VCB Connect 24 được dùng làm gì (thanh toán tiền mặt, chuyển khoản, trích nợ tự động, hay cả 3)

32. Trong các loại sau, đâu không phải là nguồn vốn của NH trên thị trường tiền tệ? : Tín phiếu công ty, Tín phiếu kho bạc, cổ phiếu do NH phát hành với 1 đáp án nữa không nhớ

33. Phương thức TTQT nào sau đây nhanh gọn, dễ dàng, ít tốn chi phí: a. Chuyển tiền; b Nhờ thu; c. L/C; d. không nhớ 
VCB KHU VỰC TÂY NAM BỘ
1. Một người gửi tiền mỗi năm là 10tr, lãi suất 10%/ năm.gửi trong 10 năm.hỏi vào ngày 31/12 của 10 năm sau người này rút được bao nhiêu tiền:

2. Lạm phát tăng, thị trường tín dụng đen tăng thì ảnh hưởng như thế nào :
a. Lượng tiền cơ sở tăng
b. Lượng tiền cơ sở giảm
c. Cung tiền tăng
d. Cung tiền giảm

3. Với vai trò là 1 thu ngân đang kiểm đếm tiền,thì bạn phải tuên thủ nguyên tắc gì, trừ khi:
a. Tuyệt đối không được rời khỏi vị trí
b. Nếu phải ra ngoài thì giao lại cho thu ngân khác
c. Nếu ra ngoài phải được sự đồng ý của người quản lý
d. Trước khi ra ngoài phải cất tiền vào két sắt….( chỗ này mình quên rùi)

4. Khi bạn đang kiểm tiền của khách hàng nếu có sự thiếu hụt hay dư tiền trước sự chứng kiến của khách hàng thì việc đầu tiên bạn nên làm là gì:
a. Thông báo cho khách hàng số tiền tiếu để khách hàng bù vào hay trả số tiền dư cho khách hàng
b. Kiểm dếm tiền lại lần nữa
c. Báo cáo cấp trên,lập biên bản thiếu ( or dư)

5. Khi bạn đã kiểm tiền và cuối ngày giao cho ngân quỹ, nhưng trong đó lại có tiền giả thì bạn nên làm gì:
a. Yêu cầu khách hàng đổi lại
b. Đền bù số tiền giả đó, lập biên bản thu hồi tiền giả và nhận trách nhiệm về mình
c. Xin lỗi khách hàng và yêu cầu khách hàng đổi lại tiền

6. Dự đoán thị trường phát triển nhanh là 70%, phát triển bình thường là 30%.khi thị trường phát triển mạnh thì VCB trả cổ tức là 80% là 3000, 20% là 1000; khi thị trường phát triển chậm thì VCB trả cổ tức là 50% là 3000, 50% là 1000. hỏi nếu với thị trường phát triển thì VCB trả cổ tức 3000 là bao nhiêu phần trăm?:
a. 70%
b. 75,6%
c. 80%
d. 78.8%

7. Chính phủ dùng công cụ nào để điếu hành thị trường:
a. Lãi suất
b. Chi tiêu chính phủ
c. Mức lãi suất và lượng cung tiền
d. Mức lãi suất hoặc lượng cung tiền

8. Một người gửi 80 trd với lãi suất trả trước là ? % và trả sau là ?%, hỏi người đó gửi cái nào có lợi hơn:
a. Trả lãi trước
b. Trả lãi sau

9. Theo bạn ngân hàng áp dụng hình thức nào thì có lợi nhất cho ngân hàng
a. Gốc trả đều mỗi kỳ,lãi trả theo dư nợ ban đầu
b. Gốc trả đều mỗi kỳ, lãi trả theo dư nợ giảm dần

Archive

Contact Form

Send