Đề Thi Vietcombank Chi Nhánh Thanh Hóa năm 2013

Đề Thi Vietcombank Chi Nhánh Thanh Hóa năm 2013

Đề thi Vietcombank đầy đủ tổng hợp từ nhiều nguồn, chỉnh sửa và sắp xếp khoa học giúp bạn tiết kiệm thời gian tìm tài liệu ôn thi vào Vietcombank.

ĐỀ THI VIETCOMBANK
CHI NHÁNH THANH HÓA NĂM 2013

Đề Thi Vietcombank Chi Nhánh Thanh Hóa năm 2013
1. Dịch vụ truy vấn thông tin của VCB qua đầu số 8170 đổi thành sang "Vietcombank" từ tháng nào:
a. 6/2012
b. 7/2012
c. 8/2012
d. 9/2012

2. Yếu tố nào thường không có trong báo cáo tài chính của Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ:
a. Giá vốn hàng bán
b. Phải trá người bán
c. Chi phí trả trước
d. Tài sản cố định

3. Phát biểu nào không chính xác:
a. NHNN là 1 pháp nhân
b. NHNN là cơ quan ngang bộ
c. NHNN là 1 chủ thể trong hệ thống tín dụng

4. Cho thuê tài chính ko được thực hiện nghiệp vụ nào sau đây:
a. Nhận tiền gửi nhà đầu tư cá nhân
b. Nhận tiền gửi từ nhà đầu tư tổ chức
c. Cho vay
d. Bảo lãnh ngân hàng

5. Nghiệp vụ nào của NH không chịu thuế GTGT:
a. Cấp tín dụng
b. Kinh doanh ngoại tệ
c. Thanh toán
d. Phát mại tài sản đảm bảo tiền vay

6. KH có 80 triệu đồng. Nếu gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng thì NH trả lãi trước 9,5%/năm hoặc trả lãi sau 11%/ năm. Hỏi KH nên chọn cách nào:
a. Trả lãi trước
b. Trả lãi sau

7. Hôm nay khách hàng gửi tiền, nhưng ngày mai do có việc cần nên KH lại đến rút tiền. Xử lý trường hợp này ntn:
a. Vẫn tính lãi 1 ngày gửi với ls KKH và tính phí rút trước hạn trong 5 ngày cho số tiền thực rút
b. Không tính lãi 1 ngày gửi và tính phí rút trước hạn trong 5 ngày cho số tiền thực rút
c. Vẫn tính lãi 1 ngày gửi với ls KKH và k tính phí rút trc hạn

8. Trường hợp ngày đáo hạn tiền gửi rơi vào ngày nghỉ(lễ, tết,...) thì VCB xử lý thế nào:

9. Tài sản nào bắt buộc phải đăng ký giao dịch bảo đảm:
a. Bất động sản
b. Động sản
c. Giấy tờ có giá

10. Tài sản nào không được cầm cố:
a. Quyền sd đất
b. Quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên
c. Nhà ở, công trình kiến trúc
d. Tài sản hình thành trong tương lai từ khoản vay

11. Tài sản nào không được thế chấp:
a. Quyền sd đất
b. Quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên
c. Nhà ở, công trình kiến trúc
d. Tài sản hình thành trong tương lai từ khoản vay

12. Tiền SDR là tiền gì:
a. Tiền có thể chuyển đổi
b. Tiền tín dụng
c, d Không nhớ

13. KH gửi 60tr vào bằng tiền mặt, chuyển khoản 40tr. Định khoản nào là đúng:
a. TS nợ tăng 100tr, TS có giảm 40tr
b. ...

14. Thị trường chứng khoán là nơi diễn ra các hoạt động giao dịch mua bán các loại hàng hóa gồm:
a. cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng khoán phái sinh
b. cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, tín phiếu kho bạc, tín phiếu NHNN
c. cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu kho bạc, chứng khoán phái sinh
d. cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi, chứng khoán phái sinh

15. Điều nào sau đây đúng khi nói về Vốn chủ sở hữu:
a. Hình thành từ vốn góp của chủ sỡ hữu, từ lợi nhuận của cty, do đó nó k phải là 1 khoản nợ
b. VCSH là vốn kinh doanh

16. Một số câu về sản phẩm của Vietcombank?

17. Nhận vốn hỗ trợ ODA sẽ ảnh hưởng tới cán cân:
a. Vãng lai
b. Đầu tư
c. Mậu dịch
d. Cán cân vốn

18. Khi tỉ giá USD/VND tăng điều nào đúng ở VN:
a. XK tăng, NK tăng
b. XK tăng, NK giảm
c. XK giảm, NK tăng
d. XK giảm, NK giảm

19. Khi NHNN giảm cung tiền thì điều nào đúng:
a. lãi suất tăng
b. lãi suất giảm
c. cầu tiền giảm
d. tỉ lệ dự trữ bắt buộc tăng
20. Công ty X sở hữu 60% Cty Y và 15% Cty Z. Cty Y sở hữu 80% Cty Z. Hỏi Cty Y chiếm bao nhiêu % Cty Z:

21. Chính sách nào quan trọng nhất trong chính sách marketing:
a. Sản phẩm
b. Giá cả
c. Phân phối sản phẩm
d. Quảng cáo, marketing

22. Điều nào quan trọng nhất khi thực hiện mục tiêu đa dạng hóa sp của Ngân hàng?
a. Đáp ứng nhu cầu khách hàng
b. Áp dụng công nghệ hiện đại
c. Cạnh tranh với sản phẩm, dịch vụ của NH khác

23. Bảng xếp hạng tín dụng của DN để làm gì:
a. Đánh giá khả năng sinh lời của DN để cho vay
b. Đánh giá mức rủi ro của DN khi cấp tín dụng

24. Cán bộ tín dụng thẩm định dự án để:
a. Để xem xét hiệu quả, tỉ suất lợi nhuận của dự án mang lại
b. Để đánh giá rủi ro của dự án, các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình sản xuất có liên quan tới dự án, hiệu quả của dự án

25. Chỉ số VN-Index được tính toán bởi:
a. 30 cty có vốn hóa lớn nhất sàn HN
b. 30 cty có vốn hóa lớn nhất sàn HCM
c. Tất cả các cty niêm yết tại sàn HN
d. Tất cả các cty niêm yết tại sàn HCM

26. Khi chi tiêu chính phủ tăng thì:
a. Cung tiền tăng
b. Cầu tiền tăng
c. Lãi suất tăng
d. Lãi suất giảm
27. Có thể nhận được thông tin giao dịch chứng khoán qua:
a. VCB-Phone B@nking
b. VCB-iB@nking
c. VCB-SMS B@nking
d. ...internet
28. Một câu hỏi về tổ chức tín dụng và tổ chức phi tín dụng ..

29. Khi giá tăng, DN sẽ sử dụng phương pháp kiểm kê hàng tồn kho nào để xác định chi phí bán hàng:
a. FIFO
b. LIFO
c. áp dụng cả 2

Archive

Contact Form

Send