Đề Thi Vietcombank Đà Lạt - Tân Định - Bình Thạnh Năm 2012

Đề Thi Vietcombank Đà Lạt - Tân Định - Bình Thạnh Năm 2012

Đề thi Vietcombank đầy đủ tổng hợp từ nhiều nguồn, chỉnh sửa và sắp xếp khoa học giúp bạn tiết kiệm thời gian tìm tài liệu ôn thi vào Vietcombank.

ĐỀ THI VIETCOMBANK
ĐÀ LẠT-TÂN ĐỊNH-BÌNH THẠNH NĂM 2012

Đề Thi Vietcombank Đà Lạt - Tân Định - Bình Thạnh Năm 2012
VCB  ĐÀ LẠT
1. Lợi nhuận hoạt động bằng gì ?
2. Lợi nhuận gôp bằng gì ?
3. Xác suất nền kinh tế tăng trưởng mạnh là 70%, nền kinh tế tăng trưởng yếu là 30%. Trong điều kiện nền kinh tế tăng trưởng mạnh, xác suất chia cổ tức 3000đ/CP là 70%, 1000đ/CP là 30%. Trong điều kiện nền kinh tế tăng trưởng yếu, xác suất chia cổ tức 3000đ/CP là 50%, 1000đ/CP là 50% Hỏi xác suất xảy ra trường hợp chia cổ tức 3000 đ /CP trong nền kinh tế tăng trưởng mạnh.
4. Nhà nước mua trái phiếu chính phủ thì chuyện gì xảy ra ?(GDP tăng, lãi suất tăng...)
5. Đòn bẩy tài chính rất nhỏ so với các doanh nghiệp cùng ngành chúng tỏ năng lực tài chính mạnh, công tác quản lý tốt, ....)
6.Khoản mục ko có trong tài sản có của ngân hàng ( phát hành TP ngân hàng, Đầu tư chứng khoán,hảng tồn kho.. ) mình chọn phát hành TP vì mình nghĩ đó là khoản muc NPT
7. Nội dung nguyên tắc "thận trọng " trong kế toán
8. Khách hàng rút tiền tiết kiệm trc hạn thì tính lãi như thế nào ?( =0, cao hơn lãi thực lãnh cuối kì, thấp hơn, tùy thuộc chính sách ngân hàng )
9. VietComBank hiện có 10.000 nhân viên có kinh nghiệm làm việc trung bình 10 năm. Độ lệch chuẩn 1 năm. VCB có bao nhiêu nhân viên có nghiệm làm việc 8-12 năm :
a. 6000 nhân viên.
b. 7.500 nhân viên.
c. 8000 nhân viên.
d. 9000 nhân viên.
VCB  TÂN ĐỊNH - PHÚ THỌ
1. Lãi suất tăng (hiêu ứng thay thế/hiệu ứng thu nhập) ảnh hưởng như thế nào đến cầu tiền.
2. Lãi suất tăng ảnh hưởng như thế nào tơi tài khoản vãng lai.
3. Ngân hàng nhà nước giảm lãi xuất chiết khấu thì trong dài hạn. (tỉ giá giảm, lãi suất cho vay giảm.....)
4. Thành viên của sở giao dịch chứng khoáng.
5. Năng suất tăng ảnh hưởng như thế nào đến BOP.
6. Cầu kéo là do.
7. Dự trữ bắt buộc không bao gồm ( tín phiếu ngân hàng, quỹ cuối ngày...)
8. Khoản phạt vi phạm nào được khấu trừ khi tính thuế.
9. Khoản phạt do vi phạm đối với thuế được xem là...đối với kế toán được xem là...
10. Muốn sử dụng internetbanking khách hàng cần....( đăng ký khi làm thẻ, cam kết về việc chịu trách nhiệm nếu để rò rỉ thông tin)
11. Đặc tính sản phẩm ngân hàng.
12. Mức độ hoàn thành công việc không thể xac định được trong nguyên tắc nào.
13. Hạn mức cho vay đối với khách hàng cá nhân va người có liên quan.
14. Khi FED( cục dự trữ liên bang Mỹ) tăng lãi suất thì chỉ số chứng khoáng NY..SE giảm là theo lý thuyết nào.
VCB BÌNH THẠNH
1. Trích lập dự phòng cụ thể  đv nợ nhóm nào?
2. Tỷ trọng vốn nhà nc trong VCB
3. NHTW vừa phát hành tín phiếu vừa mua ngoại tệ ảnh hưởng ntn đến cung cầu tiền
4. BTT tài trợ cho bên bán bên mua hay cả hai/
5. Lãi suất cho vay do các NH tự quyết định hay theo quy định của nhà nc.
6. Bảo lãnh phát hành trái phiếu Dn ai đc phép thực hiện (nhớ có đáp án NHTM với Cty chứng khoán)
7. Bảo hiểm tiền gửi: bù đắp 1 phần hay toàn bộ tiền gửi cho KH khi NH phá sản
8. Hoạt động tư vấn tài chính có rủi ro gì ( tác nghiệp, thị trường, tín dụng...)
9. Cty chứng khoán được phép: mua bán Trfiếu chính phủ/ tham gia thị trường mở/ cvay interbank/TTQT với cty X-NK?
10. Cái nào làm giảm VCSH trong hệ số CAR: góp vốn cổ phần cty con/ phát hành trái phiếu 15 năm/ PH Trfiếu kỳ hạn 2 năm/...
11. CAR hiện nay bao nhiu?
12. Đo độ mở của nền kinh tế dựa vào: tỷ trọng ngoại thương/ XK ròng/... trong tổng GDP
13. VCB ibanking: đổi đc pass hay user hay cả 2 hay k cái nào đổi đc
14. TGTT chuyển sang TGTK có kỳ hạn có thể thực hiện đc ở: điểm giao dịch VCB, Ibanking hay chỉ tại nơi mở TKTT
15. Người thân chuyển tiền từ Anh về Việt: Tài khoản USD/ GBP/ VND của người ở vietnam
16. Số ngày tính lãi sản phẩm Tiết kiệm thôg thường: 365/360...
17. Thẻ ghi nợ tại VCB có thể phát hành dưới dạng đồng tiền nào: USD, GBP. VND, EUR...
18. 1 người mở TKTT tại SGD VCB có thể mở thẻ connect 24 ở: SGD/ CN bkỳ tại HN/ Bkỳ CN nào trên cả nc.
19. GD tại máy post thì cửa hàng có đặt post: Đc thu phí 1% nọi địa/ 2% quốc tế/ k thu phí/...
20. NHTM đc khuyến mại huy động vốn: dưới 30 days/ 30 - 180 days/ trên 180days...
21. Khác nhau cơ bản giữa tài khoản TGTT và TGTK? Có sổ Tk/ lãi suất thấp hơn/ số dư nợ tối thiểu...
22. Khi thu được nợ gốc khó đòi đã được xử lý từ dự phòng thì hạch toán vào đâu? (phải thu nhập khác k nhỉ?hay hoàn nhập dự phòng?)
23. Cơ sở xác định DNVVN: vốn hay lao động hay cả hai?

Archive

Contact Form

Send