Đề Thi Kế Toán BIDV Năm 2007

Đề Thi Kế Toán BIDV Năm 2007

Đề thi BIDV đầy đủ tổng hợp từ nhiều nguồn, chỉnh sửa và sắp xếp khoa học giúp bạn tiết kiệm thời gian tìm tài liệu ôn thi vào BIDV.

ĐỀ THI KẾ TOÁN BIDV NĂM 2007

Đề Thi Kế Toán BIDV Năm 2007

Câu 1: Anh /chị hãy trả lời các câu hỏi sau đây :
- Phân biệt người thành niên và người chưa thành niên ?
- Phân biệt Pháp nhân và thể nhân ?
- Quyền sở hữu bao gồm những quyền gì ?
- Tài sản bao gồm những gì ?
- Cổ phiếu là gì ?
( được quy định trong các bộ luật ,văn bản hiện hành của Việt Nam)?(1 đ)
Câu 2: Theo Anh /chị khách hàng của Ngân hàng là ai ? Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam thuộc loại hình tổ chức tín dụng nào ?(1 đ)
Câu 3: Anh /chị hãy viết khoảng 150 từ bằng tiếng Anh (English) để giới thiệu khả năng của Anh /chị phù hợp với công việc nào đó trong Ngân hàng chúng tôi. (1,5 đ)
Câu 4: Giả định Người thân của Anh/chị đang hoàn tất thủ tục thành lập doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu nhựa ,với khả năng của Anh /chị. Anh /chị sẽ tư vn cho họ sử dụng sản phẩm dịch vụ Ngân hàng như thế nào ?(1 đ)
Câu 5: Để hoàn thành tốt một công việc Anh /chị chú trọng về năng lực chuyên môn hay chú trọng vào các mối quan hệ ? Giải thích quan điểm của Anh /chị. (0.5 đ)
Câu 6: Anh /chị hãy cho biết mục đích của báo cáo tài chính ;
Hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp và chính sách kế toán của Việt Nam gồm những gì ? (1 đ)
Câu 7: Ngày 05/05 /2007 phòng tài chính kế toán Ngân hàng A có nhận được 01 h sơ thanh toán tiền mua máy vi tinh và tiến hành nhập tài sn.Nội dung hoá đơn như sau :
- Trị gía máy vi tính : 18.000 000 đ
- Thuế VAT    1.800.000 đ
- Tổng cộng   : 19.800.000 đ
Thanh toán bằng chuyền khoản cho Công ty thương mại có tài khoàn tại Ngân hàng A
Yêu Cầu:
 * Hãy cho biét h sơ nhập tài sản trên gm có những gì (0.5 đ)
* Thực hiện các bút toán đẻ hạch toán nghiệp vụ phát sinh   trên ( chỉ cn ghi tên Tài Khoản ) (0.5 đ)
* Tính mức trích khấu hao hàng tháng cho tài sản cố định và tháng bắt đầu trích kháu hao .Biết rằng thời gian sử dụng máy vi tính là 3 năm , phương pháp khấu hao đường thẳng . ( 0.5 đ)
Câu 8: Anh /chị hãy cho biết quy định về chứng từ kế toán trong luật kế toán năm 2003 ? (0.6 đ)
Câu 9: Tài khoản của khách hàng A mở tại CN Ngân hàng ĐT&PT Sài Gòn (CNSG) trong tháng 04/2007 có các phát sinh sau :
- Ngày 02/04/2007 phát sinh nộp tiền mặt: 100.000.000 đ
Ngày 02/04/2007 phát sinh báo có từ ngân hàng nhà nước TPHCM : 180.050.000 đ
- Ngày 02/04/2007 phát sinh báo nợ thu hồi nợ vay đến hạn : 130.000.000 đ
- Ngày 10/04/2007 phát sinh UNC chuyển trả tiền hàng cho bạn hàng có tài khoản ở CN ngân hàng ĐT&PT Hà Nội: 38.000.000 đ
- Ngày 17/04/2007 phát sinh báo nợ phí dịch vụ bảo lãnh : 330.000 đ
- Ngày 27/04/2007 phát sinh báo nợ lãi vay CNSG : 8.435.000 đ
Yêu cu:
- Định khoản các bút toán phát sinh có liên quan đến các nghiệp vụ trên (0.7đ)
Tính lãi tiền gởi cho tài khoản ứên từ ngày 01/04/2007 đến hết ngày 30/04/2007 ( 0.5 đ)
Biết rằng : số dư đầu ngày 01/04/2007 là : 37 586.000 đ
Phí dịch vụ chuyển tiền đi trong hệ thống là 0.33% bao gồm 10%VAT
Lãi suất tài khoản tiền gửi thanh toán là 0.2%/tháng ( 30 ngày)
Câu 10: Tại Ngân hàng A năm 2006 có s liệu như sau :
Số dư bình quân huy động vốn trong năm : 2.800 tỷ đồng , trong đó 27 % có hạn trên 1 năm, 45 % tiền gửi thanh toán .
Số dư nợ vay bình quân trong năm: 1.560 tỷ đồng, trong đố 34 % có thời hn trên 1 năm. Anh /chị hãy nhận xét và tư vân cho Ngân hàng này với thông tin trêu (0.7 đ)

Archive

Contact Form

Send