Kết Cấu Đề Thi Vietinbank

Kết Cấu Đề Thi Vietinbank

 

KẾT CẤU ĐỀ THI VIETINBANK

Kết Cấu Đề Thi Vietinbank


Các bài viết về vòng hồ sơ của Vietinbank đã cho các bạn chi tiết từng bước hoàn thiện hồ sơ của mình thế nào. Bài viết tiếp theo chúng ta sẽ đi vào kết cấu đề thi Vietinbank để biết tổng quan thế nào mà định hướng cho bản thân mình cách ôn nhé.

1. QUY TRÌNH THI:                                                             

Qua 3 vòng: Hồ sơ->Viết->Phỏng vấn

Vietinbank mới chỉ bắt đầu trở lại có thi test từ năm 2021, các năm trước chỉ phỏng vấn 2 vòng nên các bạn cần chuẩn bị kiến thức cho mình để thi nhé.

Có KN hay không KN đều thi test hết

 

2. HÌNH THỨC THI:

Thi test trên máy, trắc nghiệm 100%. Tuy nhiên thi xong bạn sẽ không biết kết quả mình bao nhiêu. Chỉ khi nào nhận mail báo đậu PV mới biết mình qua test : ))

 

3. CẤU TRÚC THI:

Nghiệp vụ 30 câu, tiếng anh 21 câu, logic 18

Thi liên tục hết phần này sẽ đến phần khác, thời gian khá gấp rút nên cần tập trung cao độ nhé.

Về trọng số để tính điểm sẽ là 60% nghiệp vụ, 20% anh văn, 20% Logic

Cả QHKH và GDV đều không có tính toán, không định khoản, không có kinh tế vi, vĩ mô chỉ thuần về lý thuyết và luật.

======                           

Group ôn thi Vietcombank:

https://www.facebook.com/groups/onthivietinbank

======

+Khóa QHKH: https://www.phamdinhnguyen.org/

+Khóa GDV: https://www.phamdinhnguyen.info/

Cảm nhận khóa học: http://www.big4bank.com/p/cam-nhan-khach-hang.html

Archive

Contact Form

Send