Chọn Chuyên Viên Hay Nhân Viên Hỗ Trợ Khi Thi Vietcombank

Chọn Chuyên Viên Hay Nhân Viên Hỗ Trợ Khi Thi Vietcombank

 

CHỌN CHUYÊN VIÊN HAY NHÂN VIÊN HỖ TRỢ KHI THI VIETCOMBANK

Chọn Chuyên Viên Hay Nhân Viên Hỗ Trợ Khi Thi Vietcombank


Nhiều bạn có tâm lý sợ khi nghĩ chuyên viên là dành cho người có kinh nghiệm, các bạn mới ra trường hay nghĩ mình không đủ đáp ứng yêu cầu tuyển dụng. Các bạn nếu nghĩ thế là sai nhé, chuyên viên vẫn dành cho các bạn không kinh ngiệm và cả mới ra trường, Vietcombank sẽ có 2 link tuyển dụng dành cho có kinh nghiệm và cả không kinh nghiệm nên cơ hội đều có nếu các bạn nắm bắt nhé.

Học viên mình đa số đều mới ra trường, vẫn thi và làm Vietcombank như thường nên cứ tin vào mình, dành thời gian ôn luyện thì kết quả bạn mong muốn sẽ đến thôi.

Thế nhân viên hỗ trợ ở đây là gì?

Nhân viên hỗ trợ  không phải là nhân viên chính thức của Vietcombank, hợp đồng sẽ được ký lại 6 tháng một lần. Muốn vào chính thức các bạn vẫn phải thi lại từ đầu.

 

Nhân viên hỗ trợ sẽ có hai dạng:

Trực tiếp và gián tiếp, gián tiếp thì có hỗ trợ trung tâm thẻ và hỗ trỗ trợ tín dụng

 

Lương ở vị trí này:

Trực tiếp 480k/ngày, gián tiếp 380k/ngày. Tùy chi nhánh mà mức lương bạn có thể đạt max là 15tr. Nhưng mình thấy giao động tầm 10tr là nhiều. Mức lương cũng khá cao, chỉ khác với chuyên viên là thưởng của bạn sẽ không nhiều bằng.

 

Vị trí nhân viên hỗ trợ này có ưu điểm gì?

- Bạn sẽ được ưu tiên hơn khi vào vòng phỏng vấn vì bạn đã quen việc ở chi nhánh, và nếu bạn làm tốt thì không có lý gì người ta không chọn bạn.

- Yêu cầu đầu vào sẽ dễ dàng hơn với nhân viên hỗ trợ gián tiếp, không quá khó khăn như với chuyên viên, ví dụ như nhân viên hỗ trợ trung tâm thẻ vẫn chấp nhận tốt nghiệp cao đẳng. Nhưng muốn vào làm chính thức thì vẫn phải xét từ chuẩn chung của Vietcombank nhé. Chú ý nhân viên hỗ trợ trực tiếp yêu cầu tương đương với chuyên viên

- Vị trí này bạn sẽ vào bằng 2 cách: 1 là bạn nộp hồ sơ đợi thời gian phỏng vấn trực tiếp không qua test, 2 là bạn thi vị trí chuyên viên nhưng không đậu sẽ được gợi ý qua làm vị trí này chờ đợt tuyển dụng sau.

 

Yêu Cầu Tuyển Dụng:

Nhân viên hỗ trợ trực tiếp                

1. Trình độ học vấn và trường đào tạo:

Căn cứ vào mức độ thuận lợi trong việc thu hút ứng viên, VCB phân loại Chi nhánh theo Nhóm như sau:

- Các Chi nhánh Nhóm 1: Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp Đại học loại Khá trở lên, hệ chính quy, chuyên ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng tại các trường đào tạo sau:

 + Các trường Đại học công lập bao gồm: Học viện Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân; Đại học Ngoại thương (Hà Nội và TP Hồ Chi Minh); Học viện Ngân hàng; Đại học Kinh tế -  thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh; Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh; Đại học Đà Nẵng; Đại học Kinh tế - thuộc Đại học Huế; Đại học Kinh tế - Luật – thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh; Đại học Quốc tế - thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

 

 + Các trường Đại học Việt Nam liên kết với các trường Đại học nước ngoài/các trường Đại học nước ngoài tại Việt Nam/các Trường Đại học nước ngoài có uy tín;

 + Trường Đại học ngoài công lập: Đại học RMIT (Hà Nội và TP. HCM).

 

- Các Chi nhánh Nhóm 2: Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp Đại học loại Trung bình khá trở lên, hệ chính quy, chuyên ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng tại các trường đào tạo sau:

 

 + Như quy định đối với các Chi nhánh Nhóm 1;

 

 + Các trường Đại học công lập bao gồm: Đại học Thương Mại; Đại học Cần Thơ; Đại học Vinh; Đại học Thái Nguyên (bao gồm các trường Đại học chuyên ngành Kinh tế trực thuộc); Đại học Hà Nội (tại Hà Nội); Viện Đại học Mở Hà Nội; Đại học Mở TP Hồ Chí Minh (tại TP Hồ Chí Minh); Đại học Tài chính – Marketing (tại TP Hồ Chí Minh); Đại học Tôn Đức Thắng (tại TP Hồ Chí Minh); Đại học Sài Gòn (tại TP Hồ Chí Minh);

 + Các trường Đại học ngoài công lập bao gồm: Đại học dân lập Thăng Long (tại Hà Nội); Đại học dân lập Văn Lang (tại Hà Nội); Đại học Quốc tế Hồng Bàng (tại TP Hồ Chí Minh); Đại học Tài chính – Marketing (tại TP Hồ Chí Minh); Đại học Hoa Sen (tại TP Hồ Chí Minh).

 

- Các Chi nhánh Nhóm 3: Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp Đại học trở lên, hệ chính quy, chuyên ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng tại các trường đào tạo sau:

 + Các trường Đại học công lập trong nước/các trường Đại học Việt Nam liên kết với các trường Đại học nước ngoài/Đại học nước ngoài tại Việt Nam/các trường Đại học nước ngoài có uy tín;

 

 + Các trường Đại học ngoài công lập bao gồm: Đại học RMIT (Hà Nội và TP Hồ Chí Minh); Đại học Dân lập Duy Tân ở Đà Nẵng, Đại học dân lập Thăng Long (tại Hà Nội); Đại học dân lập Văn Lang (tại TP Hồ Chí Minh); Đại học Quốc tế Hồng Bàng (tại TP Hồ Chí Minh); Đại học Tài chính – Marketing (tại TP Hồ Chí Minh); Đại học Hoa Sen (tại TP Hồ Chí Minh); Đại học Tây Đô (tại Cần Thơ); Đại học dân lập Lạc Hồng (tại Đồng Nai); Đại học FPT (tại Hà Nội); Đại học Cửu Long (tại Vĩnh Long); Đại học Bình Dương, Đại học Kinh tế- Kỹ thuật Bình Dương, Đại học Quốc tế Miền Đông, Đại học Phan Thiết.

 

- Các Chi nhánh Nhóm 4: Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp Đại học trở lên, hệ chính quy, chuyên ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng tại các trường Đại học công lập, dân lập trong nước/các trường Đại học Việt Nam liên kết với các trường Đại học nước ngoài/Đại học nước ngoài tại Việt Nam/các trường Đại học nước ngoài.

2. Độ tuổi: Không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ.

 

Nhân viên hỗ trợ gián tiếp:

1. Trình độ:

- Trình độ chuyên môn:Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế đầu tư, Kinh tế quốc tế, Quản trị kinh doanh, Chứng khoán hoặc các chuyên ngành có liên quan tại các trường Đại học Công lập, Dân lập trong nước/các trường Đại học Việt Nam liên kết với các trường Đại học nước ngoài/Đại học nước ngoài tại Việt Nam/các trường Đại học nước ngoài.

- Trình độ ngoại ngữ và Tin học:Phù hợp yêu cầu công việc.

2. Yêu cầu khác: Không quá 30 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ.          

 

Mô tả công việc

Nhân viên hỗ trợ trực tiếp

1. Đối với Nhân viên hỗ trợ kinh doan trực tiếp làm công tác Bán buôn, gồm các công việc chính sau:

- Tìm kiếm, phát triển khách hàng tiềm năng.

- Phối hợp với cán bộ khách hàng phát hiện, đánh giá nhu cầu tín dụng của khách hàng.

- Tìm kiếm, thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của khách hàng phục vụ lập báo cáo thẩm định.

2. Đối với Nhân viên Hỗ trợ kinh doanh trực tiếp làm công tác Bán lẻ, gồm các công việc chính sau:

- Tư vấn, bán hàng cho khách hàng cá nhân, SMEs.

- Quản lý quan hệ khách hàng cá nhân, SMEs trong phạm vi được phân công.

- Phối hợp thực hiện công tác chăm sóc khách hàng theo đúng quy định.

3. Các công việc khác được giao phù hợp với chức năng công việc.

Nhân viên hỗ trợ gián tiếp TT thẻ:

1. Thực hiện làm việc theo chế độ giờ hành chính và thực hiện:

a) Chuẩn bị phong bì, nhãn dán; Kiểm đếm, đóng gói và niêm phong Thẻ theo danh sách về Chi nhánh/Phòng Giao dịch/ Khách hàng của VCB.

b) Chuẩn bị phong bì, nhãn dán, kiểm đếm, đóng gói và niêm phong PIN thẻ theo danh sách về Chi nhánh/Phòng Giao dịch/ Khách hàng của VCB.

c) Chủ động bàn giao và ký xác nhận số lượng phong bì gửi Thẻ/PIN với bộ phận Văn thư của Văn phòng.

d) Thực hiện tra soát Thẻ/PIN theo yêu cầu của Chi nhánh/Phòng Giao dịch/VCC/Khách hàng.

2. Thực hiện các công việc hỗ trợ khác:

a) Ghi chép báo cáo nội dung cuộc gọi, thắc mắc, ý kiến của Chi nhánh/Phòng Giao dịch về việc chia Thẻ/PIN để chuyển đến đầu mối xử lý và phản hồi lại CN/PGD.

b) Chủ động thực hiện cập nhật thông tin về quy trình, quy định chia Thẻ/PIN về Chi nhánh/Phòng Giao dịch/ Khách hàng của VCB.

c) Thực hiện theo dõi các báo cáo, ý kiến có liên quan và phản hồi kịp thời đến Lãnh đạo Trung tâm/ Lãnh đạo Phòng/ Kiểm soát viên.

d) Báo cáo Lãnh đạo Trung tâm/ Lãnh đạo Phòng/ Kiểm soát viên ý kiến phản ánh của CN/PGD, chủ động đề xuất ý kiến về những vướng mắc phát sinh liên quan đến việc chia Thẻ/PIN.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Lãnh đạo Trung tâm và Lãnh đạo Phòng giao.

 

Nhân viên hỗ trợ gián tiếp hỗ trợ tín dụng:

- Thực hiện các công việc hỗ trợ RM bao gồm: soạn thảo hồ sơ tín dụng, đóng dấu, photo, scan, luân chuyển giấy tờ giữa các phòng, ban Chi nhánh, hỗ trợ công tác kiểm tra sử dụng vốn vay, hỗ trợ công tác nhắc nợ Khách hàng và các công việc khác liên quan do lãnh đạo quản lý trực tiếp phân công.

 

- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của lãnh đạo quản lý trực tiếp, đảm bảo không vi phạm quy định của VCB và pháp luật hiện hành.

 

Vậy nên chọn chuyên viên hay nhân viên hỗ trợ

Vẫn ưu tiên chọn chuyên viên để vào chính thức, nếu không đậu đợt tuyển mà được gợi ý qua vị trí hỗ trợ thì tùy nhu cầu của bản thân mà chấp nhận hay không. Nếu đậu chính thức ngân hàng khác thì không nên làm, nếu chưa có công việc gì thì có thể nhận để quen môi trường công việc.

======                           

Group ôn thi Vietcombank:

https://www.facebook.com/groups/onthivietcombank

======

+Khóa QHKH: https://www.phamdinhnguyen.org/

+Khóa GDV: https://www.phamdinhnguyen.info/

Cảm nhận khóa học: http://www.big4bank.com/p/cam-nhan-khach-hang.html

 

Archive

Contact Form

Send