ĐỜI……NGẮN#17

ĐỜI……NGẮN#17


🍀🍀🍀ĐỜI……NGẮN

Có bao giờ bạn chú ý đến thời gian mình đang có
Có bao giờ bạn dành thời gian gần người thân của mình
Và có bao giờ bạn tự hỏi bạn sẽ là gì trong trái tim người khác
Xem tiếp video nhé

======
Chuỗi video " Chém gió cùng ông Nguyên bích phò banh" : ))
P/S: Post định kỳ 19h30 tối thứ 7 hàng tuần
======

======
+Khóa QHKH: https://goo.gl/tfWyNX
+Khóa GDV: https://goo.gl/3GbCif
+T B Li Mòn, M LĐi Riêng: https://big4bank.hachium.com/khoa-hoc/tu-bo-loi-mon-mo-loi-di-rieng

Archive

Contact Form

Send