November 2018

DẤU HIỆU TIỀM ẨN RỦI RO TỪ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Dấu Hiệu Tiềm Ẩn Rủi Ro Từ Báo Cáo Tài Chính

# THỨ NHẤT: LIÊN TỤC PHÁT HÀNH TĂNG VỐN BẰNG LẦN: Điều này xảy ra hai trường hợp: 1. DN tăng vốn nhanh và mạnh quá, năng lực quản trị không theo kịp dẫn đến bị khớp và cuối cùng làm hiệu quả KD của doanh nghiệp đi xuống rõ ràng (ví dụ một anh trưởng thôn mà ngay lập tức thăng lên làm chủ tịch tỉnh thì 99% là không làm được); 2. Đây là điều đáng sợ nhất là phát hành giấy lấu tiền lừa cổ đông

NHẬN DIỆN CÁC KHOẢN MỤC BẤT THƯỜNG TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP


Nhận Diện Các Khoản Mục Bất Thường Trong Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp

DẤU HIỆU VỀ CÁC KHOẢN MỤC BẤT THƯỜNG (EXTRAORDINARY ITERMS)
Khoản mục bất thường là những khoản mục “không thường xuyên”, không liên quan đến hoạt động hay kinh doanh chính của công ty hoặc “hiếm khi xảy ra” trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhưng có tác động dẫn đến sự sai lệch số liệu và thông tin về tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Các khoản mục này được biết đến như chi phí tái cơ cấu, tổn thất do thiên tai, chi phí thu hồi sản phẩm, chi phí bảo hành và pháp lý hay thiệt hại do biển thủ và phí bảo hiểm...

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.