Chọn Qhkh Hay Gdv Khi Thi BIDV

Chọn Qhkh Hay Gdv Khi Thi BIDV

 

CHỌN QHKH HAY GDV KHI THI BIDV

Chọn Qhkh Hay Gdv Khi Thi BIDV


Về chọn vị trí thì đây chỉ là một góc nhìn nhỏ của mình, các bạn có thể tham khảo để lựa chọn nhé.

- Về cơ hội đậu thì theo mình đánh giá QHKH vẫn có phần lớn hơn do số lượng tuyển nhiều hơn GDV. QHKH đảm bảo gần như đợt nào cũng có tuyển, còn GDV có khi bạn phải chờ đợi vì có thể đợt đó không có chỉ tiêu. Nếu bạn ở HCM hay HN thì cơ hội rộng hơn cho bạn do có nhiều chi nhánh bạn có thể lựa chọn.

- Con đường thăng tiến thì QHKH vẫn hơn so với GDV vì liên quan trực tiếp đến hoạt động mang lại lợi nhuận. QHKH có thể chỉ mất 4 năm để lên phó phòng. Còn GDV sẽ mất TG lâu hơn do phải qua một cấp là kiểm soát viên trước khi lên phó phòng.

- Tuy nhiên nếu bạn đậu BIDV thì QHKH lại áp lực hơn rất nhiều so với GDV, buộc bạn phải vượt ra vòng thoải mái của bản thân rất nhiều. QHKH tuyển nhiều chứng tỏ biến động nhân sự lớn, nghỉ nhiều, khả năng nghỉ so với GDV cũng lớn hơn.

- Về lựa chọn vẫn là phụ thuộc vào bản thân bạn chịu đánh đổi điều nào, nếu tăng cơ hội cao, thăng tiến nhanh nhưng làm cực như trâu thì chọn QHKH. Còn cơ hội thấp hơn và có thể sẽ phải chờ đợi nhưng nếu đậu thì ổn hơn và đỡ áp lực hơn thì chọn GDV. Mỗi vị trí sẽ tùy thuộc khẩu vị của bạn thế nào, bạn chấp nhận điều nào nên cứ chọn cho mình rồi chuẩn bị sẵn tinh thần cho trường hợp xấu nhất ở mỗi lựa chọn để không bị shock khi vào làm nhé.

======

Join nhóm để không bỏ lỡ kiến thức hữu ích

Telegram: http://ldp.to/Big4bank

Zalo: https://zalo.me/g/uxuiih579

======

+Khóa QHKH: https://www.phamdinhnguyen.org/

+Khóa GDV: https://www.phamdinhnguyen.info/

Cảm nhận khóa học: https://www.phamdinhnguyen.org/hoc-vien-dau-big4bank

Archive

Contact Form

Send