Các Kiến Thức Trọng Tâm Cần Nắm Cho Vị Trí Giao Dịch Viên Vietcombank

Các Kiến Thức Trọng Tâm Cần Nắm Cho Vị Trí Giao Dịch Viên Vietcombank

 

CÁC KIẾN THỨC TRỌNG TÂM CẦN NẮM CHO VỊ TRÍ GIAO DỊCH VIÊN VIETCOMBANK

Các Kiến Thức Trọng Tâm Cần Nắm Cho Vị Trí Giao Dịch Viên Vietcombank

Vietcombank sẽ có 1 số câu về sản phẩm nên các bạn cần chú ý thêm về sản phẩm của Vietcombank nhé. Nếu thời gian quá gấp khi ôn thì có thể bỏ qua lun phần này

VỀ SẢN PHẨM VIETCOMBANK:

Xem kỹ 3 sản phẩm về thẻ, ngân hàng điện tử và chuyển& nhận tiền. Chi tiết:

- Thẻ:

+ Ghi nợ nội địa: https://www.vietcombank.com.vn/Personal/Card/NationalDebitCard.aspx

+ Ghi nợ quốc tế: https://www.vietcombank.com.vn/Personal/Card/InternationalDebitCard.aspx

+ Tín dụng quốc tế: https://www.vietcombank.com.vn/Personal/Card/InternationalCreditCard.aspx

Chú ý về hạn mức chi tiêu tối đa, số tiền mặt rút tối đa 1 lần, tối đa trong 1 ngày và biểu phí. Riêng về thẻ tín dụng xem số ngày được miễn lãi từng loại thẻ.

- Ngân hàng điện tử: https://www.vietcombank.com.vn/Personal/OnlineBanking/

Chú ý về hạn mức chuyển khoản, phí và các tính năng.

- Chuyển & nhận tiền

https://www.vietcombank.com.vn/Personal/MoneyTransfer/

Chú ý về mô tả dịch vụ và tính năng, nắm có bao nhiêu loại chuyển tiền.

 

Nghiệp vụ của Vietcombank không có IQ, cũng không có định khoản nên các bạn chỉ cần xem kiến thức liên quan từng chương của kế toán ngân hàng thôi, không có tính toán gì luôn nhé, thuần lý thuyết là chính.   

NGHIỆP VỤ:

- Xem định khoản và lý thuyết các chương: nghiệp vụ tiền mặt, tín dụng, huy động tiền gửi và giấy tờ có giá, chứng khoán, thanh toán giữa các NH

- Văn bản luật cần xem:

a) Liên quan tín dụng:

+ Luật tổ chức tín dụng 2010

+ Văn bản hợp nhất 26 về tỷ lệ an toàn vốn

+ Văn bản hợp nhất 22 về phân loại nợ

+ Luật Dân sự

+ Luật doanh nghiệp

b) Liên quan GDV:

+ Văn bản hợp nhất 01/2017 Hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán

+ Thông tư 28/2013 quy định về xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành ngân hàng

+ Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-NHNN về việc ban hành hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng

+ Quy định Số: 22/2015/TT-NHNN cung ứng và sử dụng séc

+ Thông tư 200 về kế toán

+ Quy định về tiền gửi tiết kiệm thông tư 48

+ Quy định về tiền gửi có kỳ hạn thông tư 49

 

REVIEW ĐỀ THI GDV:

REVIEW 1

Hi,e gửi a vài câu e nhớ nhé!

- Tỷ lệ trích lập quỹ dự phòng tài chính.

- Lương người công nhân tăng 10%, giá cả tăng 10% người đó đang cảm thấy j j (lạm fat,ảo giác lạm phát...)

- Công thức tính NIM các thước đo hiệu quả (ROA,ROE,NIM,CAR)

- Tại sao fai quy định điều kiện trong thanh toán quốc tế( bảo vệ lợi ích nhà xuất khẩu,nhập khẩu,ngân hàng)

- Theo cái j đó mà doanh nghiệp fai có bản báo cáo kế toán trong 24h (vốn chủ sở hữu giảm dưới 5%, tài sản DN bán ra trên 10%...)

- Lạm phát là giao điểm của(AD,AS,IS,LM)

- Thông tư 36 nữa hỏi mấy câu lận mac e quên r.

- Khảo sát gần đây của vietcombank về tại sao KH lại thay rời bỏ ngân hàng( 40% nói dịch vụ kém, 8% nói chi phí cao,ngược lại, rồi dv kém,quy trình phức tạp, ngc lại).

- Số dư tối thiểu mở TKTT

- Thẻ visa,master rút tiền ở ATM NH khác phí ra sao(5k,10k,ko mất phí)

- Thâm hụt ngân sách nhà nước sẽ giảm t

trog..... và tăng trong....(bùng nổ kinh tế,suy thoái kinh tế,ngc lại)

- Tỷ lệ % CAR theo thông tư j j của Việt nam

- Cái nào có trog mục các khoản fai thu(thu lãi tiền gửi,tín dụng,các khoản fai thu tín dụng khác)

- Cái nào ko có trong thuế GTGT(5%,10%,20%,0%)

- Nếu kỳ kế toán trc lập báo cáo khác kỳ kế toán này do thây đổi theo quy định thì fai làm sao( giải trình trong thuyết minh,giải trình trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ,giải trình trong kỳ kế toán sau,làm lại toàn bộ báo cáo theo quy định mới)

- Vốn cấp 1 được cấu thành bởi cái j

- Mấy dạng câu mà giá không đổi thì ảnh hưởng ntn đến lãi suất, đầu tư, nắm giữ tiền trong dân chúng...

- Tỷ lệ dự trữ bắt buộc

- Tỷ lệ dữ trữ đối với 5 nhóm nợ

- Yếu tố nào mà ko được tính đến trong GNP

E nhớ được khoảng nhiêu đây à. Cứ vòng vòng lãi suất,lạm phát,chi tiêu chính phủ,cán cân thương mại. Cứ tăng giảm loạn xạ.

(Trog ngoặc là e tổng luôn 4 đáp án người ta hỏi vậy ak, xoay qua xoáy lại! :)

Gửi anh nhé!

 

REVIEW 2

+) Khoản phải thu kinh doanh bất động sản có độ rủi ro bn % theo tt 36/2014/TT-NHNN

+) Hệ số an toàn vốn tối thiểu theo TT 36/2014 là bn?

+) Hệ số LDR là gì?

+) Nghiệp vụ phát sinh trước thời điểm “cut off time’’ của KBNN và chi nhánh NHTM thì KBNN hạch toán phát sinh thu NSNN: trong ngày/ cuối ngày/ ngày giao dịch kế tiếp/ ngày hôm sau

+) hệ thống tài khoản cấp III được chia thành mấy loại

+) dịch vụ ngân hàng điện tử của VCB nào không áp dụng cho KH là tổ chức?

+) Chi phí tín dụng bao gồm những chi phí nào?

+) Tỷ lệ trích lập quỹ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính

+) Quyền sử dụng đất được ghi nhận là TSCĐ vô hình khi nào? (Quyền SD đất được nhà nước giao sử dụng không thu tiền, Quyền sử dụng đc nhà nước giao sử dụng có thu tiền…, quyền sử dụng đất thuê trả tiền hằng năm)

+) DN phải nộp báo cáo tài chính chậm nhất sau bao nhiêu ngày kể từ khi kết thúc năm tài chính

+) Kê khai thuế GTGT theo quý áp dụng với đối tượng nào?

+) DN phải công bố thông tin bất thường trong vòng 24h sau khi có sự kiện nào sau đây xảy ra? Tổng tài sản giảm 10%/ vốn điều lệ giảm 5%...

+) khi góp vốn đầu tư vào công ty con bằng ngoại tệ, doanh nghiệp … đánh giá lại tỷ giá ngoại tệ để điều chỉnh khoản đầu tư? (đáp án là định kỳ/được phép/ không được phép)

+) Hoạt động nào không làm thay đổi khoản mục quỹ đầu tư XDCB và mua sắm TSCĐ

+) 1 câu liên quan đến người cư trú và người không cư trú khi mang ngoại tệ ra nước ngoài

+) Một số câu liên quan đến tỷ giá ngoại tệ, trường phái trọng tiền, lạm phát và thất nghiệp,…

+ Hàng chi khuyến mại có chịu thuế VAT k.? Khi thay đổi phuơng pháp hạch toán trong báo cáo tài chính so với năm truóc phải làm gì?

+ có hỏi P/E, tỷ lệ lạm phát, vốn chủ sở hữu, thẻ connect 24, đường cong Phillips, nếu khách hàng đóng thuế phát hiện lỗi sai thì đến đâu để sửa, mua bán ngoại tệ lấy giá vào thời điểm nào, sản phẩm của VCB, có câu phím tắt trong excel nữa, EPS là gì, NIMM, thuế, tiền gửi có kỳ hạn, mua bán ngoại tệ, chi phí cơ hội của sinh viên

+ phân loại nợ, eps, trích dự phòng

- thời hạn thực hiện các nghiệp vụ chuyển tiền

- thâm hụt ngân sách., giao dịch thu nsnn trước cut off time hạch toán khi nào

- vốn cấp 1, cấp 2, phân loại nợ

- đề ra có câu Car ? P/e là gì, hỏi về thuế

- Bảng cân đối kế toán chừng 4-5 câu, hỏi về các thông tư khá nhiều, có mấy loại nợ cấp 2 hay 3 gì đó, phương pháp hạch toán, ghi sai trong bảng CDKT sửa như thế nào một số câu nghiệp vụ... như nếu khách hàng đóng thuế phát hiện lỗi sai từ khách hàng thì đến đâu để sửa??? chuyển tiền nhầm xử lý như thế nào? mua bán ngoại tệ lấy giá vào thời điểm nào trong ngày?

- 10 câu nghiệp vụ hỏi về tài sản nợ có, chia cổ tức, chứng từ kế toán, PP tính giá xuất kho,...

- Hỏi cả về hệ thống chứng từ kế toán của doanh nghiệp ( câu UNC cần có những chữ ký nào)”

 ======

Join nhóm để không bỏ lỡ kiến thức hữu ích

Telegram: http://ldp.to/Big4bank

Zalo: https://zalo.me/g/uxuiih579

======

+Khóa QHKH: https://www.phamdinhnguyen.org/

+Khóa GDV: https://www.phamdinhnguyen.info/

Cảm nhận khóa học: https://www.phamdinhnguyen.org/hoc-vien-dau-big4bank

Archive

Contact Form

Send