September 2017

CÁC ĐIỂM MỚI CỦA BLDS 2015 ĐỐI VỚI VIỆC THẾ CHẤP TÀI SẢN
Các Điểm Mới Của BLDS 2015 Đối Với Việc Thế Chấp Tài Sản

Bộ luật dân sự (BLDS) năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 đã đánh dấu bước phát triển to lớn đối với các quan hệ dân sự, quan hệ kinh tế trong môi trường kinh doanh đa ngành, đa nghề tại Việt Nam.
Sự ra đời và đổi mới của BLDS 2015 so với BLDS 2005 vừa tạo tính chủ động, kịp thời của các chủ thể trong các quan hệ dân sự vừa tạo ra hành lang pháp lý vững chắc khi có tranh chấp trong các quan hệ đó. Đặc biệt là các tranh chấp liên quan đến kinh tế, các tranh chấp liên quan đến ngân hàng trong việc cho vay, giải ngân, cầm cố thế chấp tài sản. Trong phạm vi bài viết, xin chia sẻ những điểm mới có liên quan đến việc thế chấp tài sản một trong những biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự quan trọng trong hoạt động tín dụng tại các Ngân hàng.

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.