October 2016


Không có gì là không thể, chẳng qua chúng ta có dám nghĩ, dám làm và dám đánh đổi để thực hiện nó không ”. Không có thành công nào đến dễ dàng với chúng ta cả, mà cái gì càng đến nhanh thì càng đi nhanh mà thôi. Vì vậy bạn hãy cứ bắt tay vào làm đi, làm nhiều vào sai ta sửa, ngã ta đứng dậy, khi đó bạn mấy hiểu được cái cảm giác thành công thực sự…

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.