Nhìn Lại Biến Động Tỷ Giá Năm 2015

Nhìn Lại Biến Động Tỷ Giá Năm 2015

NHỮNG ĐỢT BIẾN ĐỘNG TỶ GIÁ NĂM 2015

Nhìn Lại Biến Động Tỷ Giá Năm 2015
Tỷ giá được xem là câu chuyện nóng nhất năm 2015. Đây cũng là một trong những ưu tiên của NHNN trong điều hành chính sách tiền tệ trong giai đoạn 2011-2015 để ổn định kinh tế vĩ mô. Chúng ta cùng nhìn lại một năm đầy biến động của tỷ giá nhé.
Nhìn Lại Biến Động Tỷ Giá Năm 2015
Nhìn Lại Biến Động Tỷ Giá Năm 2015
Nhìn Lại Biến Động Tỷ Giá Năm 2015
Nhìn Lại Biến Động Tỷ Giá Năm 2015
Nhìn Lại Biến Động Tỷ Giá Năm 2015
Nhìn Lại Biến Động Tỷ Giá Năm 2015
Nhìn Lại Biến Động Tỷ Giá Năm 2015
Nhìn Lại Biến Động Tỷ Giá Năm 2015
Nhìn Lại Biến Động Tỷ Giá Năm 2015
Nhìn Lại Biến Động Tỷ Giá Năm 2015

Archive

Contact Form

Send