Bảo Lãnh Vay Vốn Cần Thận Trọng

Bảo Lãnh Vay Vốn Cần Thận Trọng

BẢO LÃNH VAY VỐN CẦN THẬN TRỌNG

Bảo Lãnh Vay Vốn Cần Thận Trọng
Bảo lãnh vẫn được biết đến như một trong những hoạt động mang lại nguồn thu phí dịch vụ chính cho Ngân hàng.Tuy nhiên, việc phát hành bảo lãnh, đặc biệt đối với loại hình bảo lãnh vay vốn, cũng tiềm ẩn những rủi ro mà ngân hàng luôn phải thận trọng xem xét trước khi trở thành bên bảo lãnh

ĐỀ NGHỊ HẤP DẪN
Công ty A đang gặp khó khăn trong việc huy động vốn để triển khai đầu tư xây dựng một dự ấn bất động sản trị giá lớn. Trong lúc đó, Công ty A được bên môi giới là Công ty X tiếp cận đề nghị hỗ trợ tìm kiếm đối tác cho vay. Môi giới X, với trưởng đại diện là 1 Việt kiều, tự giới thiệu có tầm quan hệ rộng và đã môi giới thực hiện thành công giao dịch cho nhiều tổ chức, cá nhân có uy tín.
Đối tác được giới thiệu là Công ty B có trụ sở tại Anh, sẵn sàng cung cấp cho A khoản vay trị giá 50 triệu USD, thời hạn 10 năm và 1 ngày với lãi suất ưu đăi. Điều kiện để nhận được khoản vay là công ty A phải xuất trình một bảo lãnh vay vốn trị giá 50 triệu USD, thời hạn 1 năm và 1 ngày, phát hành bởi 1 ngân hàng uy tín cho Công ty B thụ hưởng. Trước khi bảo lãnh được chính thức phát hành, cần có 1 thư cam kết từ ngân hàng của A về việc sẽ phát hành bảo lãnh với trị giá và thời hạn nói trên. Trước đề nghị hấp dẫn và đúng thời điểm này, công ty A đã liên hệ NH Y đề xuất việc thực hiện bảo lãnh.

THƯỜNG CHỨA ĐỰNG NHIỀU NGUY CƠ
Từ đối tác nước ngoài
Đối tác là yếu tố quan trọng để đánh giá tính khả thi của giao dịch. Trong điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn và khan hiếm vốn, việc chào cho vay với điều kiện dễ dàng và lãi suất ưu đãi thường chỉ có thể thực hiện bởi những tổ chức có tiềm lực tài chính lớn. Thông tin ít ỏi NH Y thu nhận được từ một số trang tin và tổ chức quốc tế không có nội dung nào cho thấy kinh nghiệm cũng như năng lực tài chính và uy tín của Công ty B. Không nằm trong danh sách định hạng của các tổ chức quốc tế, công ty B thậm chí chỉ là 1 công ty nhỏ có chưa tới 10 nhân viên tại 1 vùng nông thôn nước Anh.
Do giao dịch này có giá trị rất lớn, việc không có thông tin chính xắc, cụ thể về đối tác sẽ hàm chứa rất nhiều rủi ro giao dịch
Đến bản chất giao dịch
Về bản chất, bảo lãnh vay vốn là cam kết của ngân hàng về việc thực hiện nghĩa vụ thay cho bên vay nếu đến khi đáo hạn mà bên vay không có khả năng trả nợ. Tuy nhiên, trong giao dịch này, mẫu bảo lãnh quy định ngân hàng cam kết sẽ trả 100% trị giá bảo lãnh khi bên cho vay xuất trình bảo lãnh vào ngày đến hạn. Như vậy, bảo lãnh này thực chất là cam kết trả nợ của ngân hàng khi đáo hạn.
Giao dịch có giá trị rất lớn tuy nhiên được thực hiện thông qua môi giới. Hợp đồng vay vốn đề cập đến những khoản phí phải trả cho môi giới X trong quá trình thực hiện giao dịch là khá lớn và một phần phải thanh toán khi chưa ký kết xong giao dịch. Trên thực tế, Công ty A đã mất một khoản phí môi giới không nhỏ trong khi giao dịch chưa hề được hình thành.

CHÚ Ý:
Cần thận trọng giao dịch không có tính khả thi, có khả năng bị lợi dụng vì nhiều mục đích khác ngoài giao dịch như bên thụ hưởng có thể mua bán, chuyển nhượng bảo lãnh, lợi dụng bảo lãnh hay thư hứa phát hành bảo lãnh để chứng minh uy tín, hay dùng làm TSBĐ để đi vay
Khi gặp giao dịch có tính chất tương tự như trên tránh mất thời gian xử lý giao dịch không có tính khả thi và mang nhiều dấu hiệu rủi ro.

Archive

Contact Form

Send