Đề Thi Kế Toán BIDV Năm 2010

Đề Thi Kế Toán BIDV Năm 2010

Đề thi BIDV đầy đủ tổng hợp từ nhiều nguồn, chỉnh sửa và sắp xếp khoa học giúp bạn tiết kiệm thời gian tìm tài liệu ôn thi vào BIDV.

ĐỀ THI KẾ TOÁN BIDV NĂM 2010

Đề Thi Kế Toán BIDV Năm 2010
THI GỒM CÓ 2 PHẦN LÀ: TIẾNG ANH VÀ NGHIỆP VỤ
Tiếng anh dạng đề như sau:
- 1 là: Phần đọc hiểu nói về ông ADam Smith, rùi nói về việc tái cấu trúc công ty gì đó. Sau đó có 5 câu trắc nghiệm về nội dung bài đọc hiểu. Phần này thì cũng dễ.
- 2 là: Phần trắc nghiệm 20 câu về ngữ pháp và từ vựng. Chẵng có mấy câu nói về kiến thức ngân hàng mà là mấy câu về từ vựng, chỉ có 2 câu cuối cùng có liên quan đến kiến thức ngân hàng thui. phần này bạn nào giỏi từ vựng và nắm chắc ngữ pháp chắc là làm đc. Hic, mình làm ko dc phần này toàn là điền lụi không hà, chán.
- 3 là: Viết một bài tiểu luận, hay chính xác hơn là một đoạn văn là: em có đồng ý hay không đồng ý với ý kiến về một câu: "điều quan trọng nhất trong một Job là số tiền mà người đó kiếm được". (Hic! đây là mình viết lại cái đề với nghĩa tiếng việt đó nha chứ hổng phải là họ ra đề tiếng việt rùi bắt mình làm bằng tiếng anh đâu, hi).
Nghiệp Vụ có 3 phần:
- 1 là: Phần trắc nghiệm có 20 câu kiến thức về kế toán, cách định khoản nghiệp vụ như thế đúng chưa chọn cái đúng, hỏi về bảng cân đối tài khoản thì có các chỉ tiêu gi? như tên tài khoản, số dư đầu năm, số dư cuối năm,số tiền, số phát sinh v.v.. chọn cái đúng nhất.
- 2 là: 2 câu hỏi lý thuyết:
1. Nguyên tắc cơ bản để xác định doanh thu, chi phí của ngân hàng?
2. Hệ thống các bảng báo cáo tài chính của doanh nghiệp bao gồm các biểu mẫu báo cáo nào? mục đích của việc lập bảng báo cáo thuyết minh tài chính là gì? Các căn cứ để lập nên bảng báo cáo thuyết minh tài chính?
- 3 là: hai câu bài tập
1 bài tập về phần chữa sai nghiệp vụ kế toán.
2 bài tập định khoản nghiệp vụ kế toán phát sinh, cái này thì dễ rui.( Ah, đề thi bắt buộc là không được định khoản bằng ký hiệu tài khoản mà là bằng tên tài khoản đó) Nói chung các bạn cần học thật kỹ cách định khoản kế toán ngân hàng, đọc thêm về nội dung lý thuyết của kế toán ngân hàng là ok.

Archive

Contact Form

Send