Đề Thi Kế Toán BIDV Miền Nam Năm 2012

Đề Thi Kế Toán BIDV Miền Nam Năm 2012

Đề thi BIDV đầy đủ tổng hợp từ nhiều nguồn, chỉnh sửa và sắp xếp khoa học giúp bạn tiết kiệm thời gian tìm tài liệu ôn thi vào BIDV.

ĐỀ THI KẾ TOÁN BIDV MIỀN NAM NĂM 2012

Đề Thi Kế Toán BIDV Miền Nam Năm 2012
A/ THI KẾ TOÁN NGÂN HÀNG BIDV 29/7 ( 120 phút)
1. Trường hợp nào là lạm phát cầu kéo:
- Giá xăng dầu thế giới tăng
2. Trường hợp lạm phát do chi phí đẩy là do:
- Cung, cầu…
3. Tỉ giá ngoại hối GBP/USD và EURO/USD. Hỏi GBP/EURO
4. Chính phủ mua ( không nhớ rõ lắm) trái phiếu thì làm ảnh hưởng đến:
Cung tiền…cầu tiền …
5. GDP là chỉ tiêu đo lường :
- Thu nhập của người trong nước
- Thu nhập nước ngoài vv…
6. Chi tiêu cận biên là gì
I. CÂU HỎI TỰ LUẬN:
Hiện nay NHNN có quy định trần đối với cho vay và huy động không? Nêu cụ thể ( viết không quá 500 từ)
II. Phần kế toán chia thành nhiều phần nhỏ,có phần giải thích, có phần không giải thích nhưng đều là trắc nghiệm hoặc đúng sai.
1. Hoàn nhập dự phòng có ảnh hưởng đến lợi nhuận: tăng, giảm, khồng ảnh hưởng
2. Giảm hoàn nhập dự phòng có làm thay đổi lợi nhuận: làm tăng chi phí -> giảm ln
3. Công ty đầu tư 21% vốn góp của công ty x. Hỏi định khoản
a. Nợ TK đầu tư vào công ty con
Có TK tiền gửi tại NHNN
b . Nợ TK đầu tưu vào công ty liên doanh
c. Tương tự Nợ TK công ty liên kết (20- dưới 50%)
d. Nợ TK đầu tư dài hạn
4. Tạm ứng cho nhân viên một khoản 3 triệu đã ghi hóa đơn chi tiền mặt 1 triệu. Chọn trường hợp định khoản đúng nhất
5. Khách hàng rút sổ tiết kiệm 80 triệu, trả lãi trước. Lãi là 8 triệu. Hỏi cuối kì khách hàng đến rút hạch toán làm sao:
6. Khoản nào không phải là Chi chuyển nhượng ( giải thích)
a. Tiền lãi NHNN trả cho việc phát hành trái phiếu Chính phủ
b. Chi mua sung đạn
c. Chi thưởng cho học sinh giỏi. (k cần 1 lượng hàng hóa, dịch vụ đối lưu trở lại)
7. Khoản mục nào là Tài sản Có trong ngân hàng :
a. Đầu tư tài sản
b. Huy động tiền gửi
c. Phát hành trái phiếu…( không nhớ rõ lắm)
d. Cho vay bên ngoài.
8. Khoản mục nào không bắt buộc có trong bảng CĐKT: ( đáp án mỗi câu ko nhớ chính xác)
a. Vốn điều lệ
b. Lợi nhuận chưa phân phối
c. Qũy khen thưởng ( hay quỹ gì đó)
d. Thặng dư vốn cổ phần
9. Chi phí sửa chữa tài sản cố định để phục hồi trạng thái như ban đầu ghi vào TK nguyên giá
a. Đúng hay b. sai giải thích
III- PHẦN BÀI TẬP
Cho bảng CĐKT của một ngân hàng. Bên TS NỢ và TS Có tự thí sinh phân biệt.
Kiểm toán cuối năm có những điều chỉnh sau:
1. Điều chỉnh khoản thu 200 tỷ từ khoản nợ cho vay nhóm 2 khách hàng mới trả nhưng đã không được ghi nhận do chứng từ đến sai ngày kết sổ kế toán cuối năm.
2. Điều chỉnh lại khoản tiền chi thuê tài sản cố định đã hạch toán hết 36 tỉ trong năm vào chi phí thành phân bổ thuê 3 năm.
3. Hoàn nhập dự phòng chung ( hay cụ thể ko nhớ lắm) 74 tỉ, đồng thời lập dự phòng khoản vay tín dụng 39 tỉ ( không nhớ rõ số chỉ biết dự phòng mới < hoàn nhập)
Câu 1: Tính tổng tài sản có của ngân hàng
Câu 2: Theo kiểm toán, bảng cân đối thay đổi sao? TS Có tăng giảm… chọn đáp án.
Câu 3: Theo kiểm toán thì lợi nhuận chưa phân phối là ? Cho sẵn chọn ( có đáp án sau thuế và trước thuế)
B/ ĐỀ ANH VĂN 75 PHÚT
1. Đọc đoạn văn theo chủ đê “ Cell” nghĩa là tế bào: tế bào thần kinh hay nơ- ron, tế bào da, tế bào máu, té bào cơ…
Trắc nghiệm :
Ấn tượng với từ :” organs” trong tế bào da là gì ?
“Signal” là : signs, hay messages, hay cả hai, hay đáp án ko cái nào …
2. Trắc nghiệm câu hỏi về Tense: tương lai hoàn thành, tương lai tiếp diễn, hiện tại hoàn thành, câu điều kiện if, unless, dạng prefer…
3. Viết lại câu theo từ gợi ý:
Unable
Rather
4. Dịch câu từ Anh sang Việt: nội dung về lãi suất huy động, dư nợ tín dụng, thị trường ngoại hối, NHNN với các mục tiêu lên thị trường thực hiện các giải pháp …

Archive

Contact Form

Send