Đề Thi Kế Toán Agribank Năm 2015

Đề Thi Kế Toán Agribank Năm 2015

Đề thi Agribank đầy đủ tổng hợp từ nhiều nguồn, chỉnh sửa và sắp xếp khoa học giúp bạn tiết kiệm thời gian tìm tài liệu ôn thi vào Agribank.

ĐỀ THI KẾ TOÁN AGRIBANK NĂM 2015

Đề Thi Kế Toán Agribank Năm 2015
ĐỀ THI KHU VỰC 2 (NGÀY 14/11/2015 - TẠI ĐÀ NẴNG)
Câu 1: giao dịch 1 cửa là gì? Quyền hạn,trách nhiệm của gdv của giao dịch 1 cửa? (30d)
Câu 2: nguyên tắc lập bảng cân đối kế toán NHTM?(30d)
Câu 3: khi nào ngân hàng tự động ghi nợ tài khoản thanh toán của khách hàng?(20d)
Câu 4: khách hàng X ngày 31/10/2015 đến tất toán sổ tiết kiệm 45tr kỳ hạn 3 tháng mở ngày 20/4/2015. Lãi suất kỳ hạn 3 tháng là 5,4%/năm, lãi suất ko kỳ hạn là 1,2%/năm. Tính số lãi ngân hàng phải trả cho khách hàng X. (20d)
ĐỀ THI KHU VỰC 3 (NGÀY 16/11/2015 - TẠI TP ĐÀ LẠT)
1. Hãy nêu quyền và nghĩa vụ của chủ tài khoản thanh toán (30đ)
2. Hãy nêu phương pháp hạch toán tài khoản kế toán (30 đ)
3. Hãy xác định cách tính nguyên giá tài sản cố định hữu hình mua sắm (20 đ)
4. Ngày 15/03/2015, ông A vay 5 tỷ lãi suất 7,8 %/năm thời hạn 9 tháng. Đến ngày 31/10/2015, ông A đến tất toán hợp đồng tín dụng nói trên, lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất trong hạn. Phí trả lãi trước là 2% trên số dư nợ đã thanh toán.
Hãy tính các khoản phải thu của khách hàng A. (20đ)
ĐỀ THI KHU VỰC 4 (NGÀY 19/11/2015 - TẠI TP CẦN THƠ)
1/ Nội dung doanh thu của TCTD? Nguyên tắc hạch toán doanh thu? Khi NH đã dự thu nhưng đến hạn thì không thu được lúc đó NH phải giải quyết như thế nào? (4đ)
2/ Khách hàng X có mở TKTG tại NHA, trả tiển cho khách hàng Y có mở TKTG tại NHB, hỏi có bao nhiêu cách thanh toán tiền?
3/ Chứng từ KTNH là gì? có bao nhiêu loại? chứng từ ntn mới đạt điều kiện pháp lý?
4/ Bài tập về nghiệp vụ mua tỷ giá bằng tiền mặt và bằng chuyển khoản?
Khách hàng đem bán 10.500usd cho NH, trog đó 10.000 usd mệnh giá 100 usd, 500 usd mệnh giá 1Usd. Cho tỷ giá mua usd mệnh giá 100usd là 21.900, tỷ giá mua usd mệnh giá 1usd là 21.200. Tỷ giá mua chuyển khoản là 21.950. Tính số tiền NH trả cho kh?
ĐỀ THI KHU VỰC 1 (NGÀY 12/11/2015 - TẠI HÀ NỘI)
Câu1. Nội dung của VCSH NHTM. Giá trị thực của Vốn điều lệ là gì? Giá trị thực của vốn điều lệ hoặc vốn được cấp của TCTD và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tối thiểu do chính phủ quy định có đúng k? Khi thay đổi vốn điều lệ, NHTM phải làm những việc gì?
Câu 2: Nhiệm vụ của kế toán ngân hàng.
Câu 3: Theo anh chị tài sản cố định hữu hình và công cụ dụng cụ giống và khác nhau ntn?
Câu 4: Ngày 30/x/y KHA nộp tiền mặt vào Agribank chuyển trả cho KHB có tk tại Vietinbank số tiền là 1 tỷ 350 triệu đồng. Tính phí Agri phải thu biết:
-Phí chuyển tiền bằng 0,1% tổng số tiền chuyển, tối thiểu 11.000 đồng/ món, tối đa 220.000 đồng/ món.
- Phí kiểm đếm tiền mặt bằng 0,05% tổng số tiền chuyển ( nếu yêu cầu chuyển trong vòng 3 ngày làm việc)

Archive

Contact Form

Send