Review Đề Thi BIDV 2023

Review Đề Thi BIDV 2023

 

REVIEW ĐỀ THI BIDV 2023

Review Đề Thi BIDV 2023


Review Đề thi BIDV mới nhất đầy đủ tổng hợp từ nhiều nguồn, chỉnh sửa và sắp xếp khoa học giúp bạn tiết kiệm thời gian tìm tài liệu ôn thi vào BIDV.

VỊ TRÍ GDV

Anh văn: mệnh đề quan hệ, loại từ, bị động, so sánh, câu trực tiếp gián tiếp, đọc hiểu tìm keyword là làm dc, điền chỗ trống thì dạng loại từ, từ vựng

- Cho cty ông A nắm 1/2 vốn, B nắm ..., C nắm. D nắm 1200 hỏi vốn cty bao nhiêu?

- 1 câu cho dãy số chọn số tiếp theo.

- 1 câu hội người đọc báo, mỗi người mua 3 loại,.. khúc sau em k nhớ, hỏi có mấy người trong hội đọc báo

IQ tương đối dễ ôn trong tài liệu của anh là có thể làm được hầu như hết.

Ủy nhiệm chi và ủy nhiệm thu khác ntn về xuất phát điểm giấy tờ thanh toán

Tối đa hóa lợi nhuận trong thị trường độc quyền cần điều kiện gì

Nguyên nhân lạm phát

- Một số câu liên quan đến BCTC dạng cho 1 nghiệp vụ rồi xác định sự thay đổi của TS và NV, độ nhạy cảm LS - KTVM: em thấy dạng câu hỏi lạ hơn so với VCB, có hỏi kiểu về bản chất hoặc chức năng của các thị trường (tiền tệ, vốn...)

- Hạch toán bị thiếu nghiệp vụ KH rút tiền mặt từ TK thanh toán 150tr thì hệ thống bị sai ntn?

- NH dự trù cp 300tr, số giờ công 5000h, thực tế là 5500h, cp 320tr, vậy phần cp dự trù bị gì? thừa, thiếu

- nghiệp vụ nào làm cho Tài sản tăng

- Nhà nước thu tiền trong ngắn hàng bằng cách nào

 

1. Trong mô hình giao dịch một cửa, có những hạn mức nào được quy định cho mỗi giao dịch viên

a. Hạn mức tồn quỹ

b. Hạn mức thu, chi tiền mặt

c. a và b

d. Hạn mức phê duyệt khoản vay

 

2. Thẻ ATM thực chất là loại thẻ nào?

a. Thẻ tín dụng

b. Thẻ trả trước

c. Thẻ ghi nợ

d. Tích hợp cả 3 loại trên

3. Trong cho vay theo HMTD, kế toán cần quản lý sao cho:

a. Doanh số cho vay nằm trong HMTD

b. Dư nợ cho vay nằm trong HMTD

c. Doanh số thu nợ nằm trong HMTD

d. Tất cả đều đúng

4. Nguyên tắc trọng yếu đòi hỏi:

a. Xem xét độ lớn và tính chất của thông tin hoặc các sai sót được đánh giá trong hoàn cảnh cụ thể

b. Hạch toán các nghiệp vụ vào thời điểm phát sinh

c. Hạch toán chi phí phù hợp với các thu nhập được tạo ra

d. Thu nhập chỉ được ghi nhận khi có các bằng chứng chắc chắn về khả năng thu được

lợi ích kinh tế, còn chi phí phải được ghi nhận ngay khi có khả năng phát sinh2

5. Khi đến hạn thu lãi định kỳ quý của một khoản vay khách hàng đang được phân loại ở nhóm 1, kế toán xử lý như thế nào trong trường hợp không thu được lãi của KH

a. Thoái thu phần lãi đã ghi nhận thu nhập của cùng kỳ kế toán

b. Thoái thu toàn bộ lãi đã ghi nhận thu nhập

c. Theo dõi ngoại bảng đối với toàn bộ lãi chưa thu được của KH

d. a&c

6. Nguyên tắc kế toán cơ sở dồn tích có thể mâu thuẫn với nguyên tắc kế toán nào?

a. Thận trọng

b. Giá gốc

c. Phù hợp

d. Nhất quán

7. Nguyên tắc chung nhất trong kế toán thanh toán không dùng tiền mặt cho khách hàng là

a. Ghi nợ tài khoản người chi trả trước, ghi có tài khoản người thụ hưởng sau

b. Chỉ thanh toán trên cơ sở do người chi trả lập

c. Chỉ thanh toán trên cơ sở chứng từ do người thụ hưởng lập

d. Ghi có tài khoản người chi trả trước, ghi nợ tài khoản người thụ hưởng sau

8. KH có thể sử dụng UNC để rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi thanh toán

9. Trong mô hình giao dịch một cửa, khách hàng chỉ thực hiện các giao dịch tiền mặt tại bộ phận quỹ chính

10. KH sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán thực chất là vay NH theo phương thức cho vay theo HMTD

11. Trong kế toán tiền lãi huy động vốn, kế toán ghi nhận chi phí lãi tại thời điểm trả lãi cho KH

12. Hội đồng xử lý thừa thiếu quỹ họp định kỳ và ra quyết định

- Ghi nhận vào thu nhập khác khoản thừa quỹ 2tr do không xác định được nguyên nhân

13. TT lãi tiền gửi tiết kiệm định kỳ quý đến hạn cho KH Nguyễn Thanh Hải, gốc 500tr, ls định kỳ quý thời hạn 12 tháng, 7,5%. Kế toán dự trả lãi tròn tháng, vào cuối ngày giao dịch

14. KH Bùi Minh Thế nộp TM vào để trả nợ đến hạn khoản vay ngân hàng, gốc 200tr, thời hạn 6 tháng, ls trả 1 lần khi đáo hạn là 10%/năm, kế toán đã dự thu lãi toàn bộ 6 tháng.

15. Nhận LCC của 1 chi nhánh khác hệ thống trên cùng địa bàn tỉnh, nội dung thanh toán UNC, người thụ hưởng là Công ty chế biến thức ăn gia súc, số tiền 370tr.

16. Nhận LCN của 1 chi nhánh trong cùng hệ thống, nội dung thanh toán Séc bảo chi, số tiền 780tr, NH kiểm tra thấy Séc này cho NH bảo chi trước đây cho Nhà máy Rượu HN bằng thủ tục phong tỏa số dư trên TK TGTT.

17. Là giao dịch viên của NH, anh chị xử lý các tình huống sau ntn?

a. KH là công dân Việt Nam đến xin mua ngoại tệ bằng TM

b. Công ty An Bình nộp séc 350tr, kèm UNC 300tr, Trích TK TGTT để bảo chi Séc

18. Đặc trưng của đối tượng kế toán ngân hàng:

a. Quy mô và phạm vi chu chuyển vốn lớn, tuần hoàn thường xuyên, liên tục

b. Có mối quan hệ chặt chẽ, thường xuyên với đối tượng kế toán của các tổ chức, cá nhân khác

c. Chủ yếu tồn tại dưới hình thái giá trị

d. Tất cả đặc điểm trên

19. Trong quá trình kiểm soát chứng từ, nếu phát hiện phần số tiền bằng số và bằng chữ của khách hàng không khớp nhau, giao dịch viên cần

a. Yêu cầu khách hàng viết lại chứng từ, hủy chứng từ viết sai

b. Chấp nhận chứng từ và hạch toán theo số tiền bằng chữ

c. Chấp nhận chứng từ và hạch toán theo số tiền bằng số

d. Yêu cầu KH khoanh tròn số tiền đúng và ký nháy bên cạnh

20. Phương pháp hạch toán kép là gì?

a. Hạch toán đối ứng giữa một nợ- một có

b. Hạch toán đối ứng giữa một nợ- nhiều có

c. Hạch toán đối ứng giữa nhiều nợ- một có

d. A, B và C đúng

21. Mục đích chính của KH khi gửi loại tiền tiết kiệm không kỳ hạn tại ngân hàng

a. Sử dụng internetbanking

b. An toàn

c. Sử dụng các dịch vụ thanh toán

d. Hưởng lãi

22. Đối với tiết kiệm trả lãi trước số tiền mà KH được hưởng vào ngày đáo hạn là

a. Mệnh giá trên sổ cộng số lãi không kỳ hạn trên số ngày dôi ra

 

b. Mệnh giá trên sổ cộng số lãi phải trả dồn tích2

c. Mệnh giá trên sổ tiết kiệm

d. Cả ba phương án trên đều sai

23. Theo quy chế cho vay hiện hành, cho vay trung hạn là:

a. Khoản cho vay có thời hạn trên 1 năm đến 2 năm

b. Khoản cho vay có thời hạn trên 1 năm đến 3 năm

c. Khoản cho vay có thời hạn trên 1 năm đến 5 năm

d. Khoản cho vay có thời hạn trên 1 năm đến 10 năm

24. Đối với lãi của những khoản vay không đủ tiêu chuẩn

a. Không dự thu lãi

b. Ghi nhận theo nguyên tắc thận trọng

c. Theo dõi ở ngoại bảng

d. Tất cả phương án trên

25. Ngân quỹ của NH thuộc về

a. Tài sản của ngân hàng

b. Nợ phải trả của ngân hàng

c. Vốn chủ sỡ hữu của ngân hàng

d. Nghiệp vụ ngoại bảng

26. Trong hệ thống thanh toán, lệnh nào sau đây không được phép thực hiện

a. Lệnh chuyển có

b. Lệnh hủy lệnh chuyển có

c. Lệnh chuyển nợ

d. Lệnh hủy lệnh chuyển nợ

27. Séc được bảo chi là séc:

a. Được trả tiền ngay cho người thụ hưởng khi nộp séc vào ngân hàng

b. Được thanh toán chuyển khoản hoặc được rút tiền mặt

c. Được đơn vị thanh toán bảo đảm chi trả bằng cách ký bảo chi lên tờ Séc

d. Được sử dụng thanh toán trong cùng hoặc khác ngân hàng

28. Khách hàng muốn mở tài khoản nhưng không biết chữ thì phải làm như thế nào

để đăng ký mẫu tại ngân hàng

a. Đăng ký mã số bảo mật

b. Điểm chỉ vân tay

c. Thỏa thuận với ngân hàng cách thức riêng để nhận diện với chủ sở hữu3

d. Tất cả các phương án trên đều đúng

29. Ngân hàng nhận được một LCC từ thanh toán bù trừ cho người thụ hưởng nhận bằng CMND. Hôm nay đã là 15 ngày kể từ ngày nhận LCC và người thụ hưởng còn chưa đến nhận tiền, NH sẽ xử lý như thế nào với khoản tiền đó

a. Tiếp tục treo trên tài khoản chờ người thụ hưởng

b. Lập lệnh chuyển có trả lại tiền cho ngân hàng đã chuyển tiền

c. Ghi nhận vào thu nhập của ngân hàng

d. Tất cả đều sai

30. Ngân hàng có thể ghi nhận thu nhập lãi hoặc chi phí trả lãi mặc dù chưa thu được tiền hay chưa đến kỳ trả lãi

31. Bút toán tính lãi hàng tháng đối với sổ tiết kiệm trả lãi cuối kỳ làm giảm quy mô tổng tài sản của ngân hàng

32. Tất cả các khoản vay đều phải trích lập dự phòng chung

33. Trong trường hợp thanh toán Séc bảo chi, người thụ hưởng sẽ nhận được tiền ngay khi nộp séc

34. Bà Oanh nộp sổ tiết kiệm đến hạn, gốc 70tr, loại trả lãi sau, kỳ hạn 5 tháng, l/s 5,4% năm. Biết, NH mới tính và dự trả lãi được 4 tháng

35. Ông Long xin rút tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng, số tiền gốc 140tr. Ls 6%/ năm, gửi cách đây nửa tháng. NH chấp nhận và tính lãi cho Ông Long theo lãi suất tiền gửi KKH là 0,3% năm

36. Bà Trang trả nợ gốc và lãi ( ngắn hạn) đến hạn bằng chuyển khoản từ TK TGTT. Khoản vay này có gốc là 220tr, lãi 30tr, trong đó NH đã dự thu 25tr, khi vay thế chấp 1 ô tô trị giá 500tr.

37. Nhận được UNT từ một ngân hàng cùng địa bàn, số tiền 80tr, do cty điện lực đòi tiền dịch vụ đã cung cấp cho Công ty thiết bị điện tử Thăng long

38. Nhận được thông báo chấp nhận LCN trong thanh toán bù trừ với một ngân hàng cùng hệ thống về thanh toán UNT số tiền 40tr, do công ty Phong Vân đòi tiền dịch vụ cung cấp cho công ty Mai Trang.

39. Ông Hùng đến NH xin rút tiền khỏi TK, ngân hàng đề nghị Ông Hùng xuất trình CMT. Tuy nhiên CMT của ông Hùng k được bảo quản tốt nên đã gập làm ảnh không nhìn rõ và CMT này cũng sắp hết hạn. GDV nên xử lý ntn?

 

VỊ TRÍ QHKH

Bảng cân đối kế toán: điều j làm thay đổi khoản mục tiền mặt?

Muốn rút tiền tại tài khoản tiền gửi thanh toán tại quầy giao dịch cần xuất trình những gì?

Khoản mục nào được tính vào GDP của Việt Nam?

Chính sách tài khoá, chính sách tiền tệ

Thâm hụt ngân sách nhà nước

Lý thuyết kinh tế vĩ mô, nguồn lực như thế nào

Kinh tế thực chứng

Thu nhập miễn thuế

Thu nhập đặc biệt

Bảo hiểm chi trả các khoản tiền gửi có bảo hiểm cho 1 người tại có khoản tiền gửi tại một ngân hàng tối đa là bao nhiêu

Phương pháp tỷ giá hối đoái trực tiếp Bảng cân đối kế toán: điều gì làm thay đổi khoản mục tiền mặt?

Muốn rút tiền tại tài khoản tiền gửi thanh toán tại quầy giao dịch cần xuất trình những gì?

Khoản mục nào được tính vào GDP của Việt Nam?

Muốn tối đa doanh thu, thì doanh nghiệp độc quyền cần làm gì?

Tính Npv xem đầu tư dự án nào. Đáp án chọn cả 2

Nợ/ tài sản = một số gì đó em quên, tính tỉ số vcsh/ tổng ts

Tính npv dòng tiền dự án gần giống bài anh review

Cho số ngày sản xuất, số ngày phải thu, phải trả, số ngày tổn kho ( này e ko nhớ rõ) . Tính vòng quay để tạo ra sp là bn ngày.

Cho tổng chi phí, khấu hao… Tính nhu cầu vốn lưu độg, gần giống dạng trong file bài tập, nhưng đơn giản hơn nhiều

Liên quan đến TR, TC, MR, MC Nhận định đúng về hai dự án độc lập Theo luật 2020, mức giảm trừ gia cảnh như thế nào?

Cấp tín dụng ngân hàng bao gồm hình thức nào? Doanh nghiệp quyết định tài chính cần xem xét đến điều gì?

Khi cho khách hàng vay cần quan tâm đến điều gì?

Xếp hạng tín dụng cho biết điều gì? Nguồn vốn huy động thường xuyên của NHTM là gì?

Đặc điểm phân phối sản phẩm ngân hàng?

Khoản mục nào được tính vào GDP?

Định mức giá trần doanh nghiệp độc quyền có tác dụng gì?

Giá sản phẩm A giảm, đường cầu sản phẩm B dịch trái -> đây là 2 sản phẩm gì? (bổ sung, thay thế?)

Bảo lãnh, chiết khấu, thấu chi, cho thuê tài chính đâu là nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng

Tăng thâm hụt ngân sách -> Đường cung cầu vốn thay đổi như thế nào?

Sáp nhập doanh nghiệp là gì?

Điều gì ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của ngân hàng?

Các rủi ro có thể xảy ra với nguồn vốn huy động?

Tính giá cổ phiếu hiện tại

Tính phần lãi trả thêm cho lãi quá hạn

Tính NPV, Tính thời gian hoàn vốn

Xác định thời gian cho vay đối với khách hàng cầm cố bằng sổ tiết kiệm

Tính dự phòng cụ thể

Thay đổi khả năng thanh toán hiện hành?

Tại sao yêu cầu vốn tự có?

Truyền thông nội bộ mục đích là gì?

Tạo tiền dựa trên chức năng nào của ngân hàng? (trung gian tài chính, trung gian tín dụng, trung gian thanh toán, chức năng tài chính)

Đầu cơ là gì?

Xếp hạng thẻ điểm khách hàng dùng gì? (RMSE, MSE,GINI,..)

Mặt hàng nào được miễn thuế xuất nhập khẩu

Chỉ sử dụng mặt hàng A và B. Độ dốc đường bàng quan thể hiện điều gì?

Nợ cơ cấu lại lần 2 chưa quá hạn xếp vào nhóm mấy?

Cách tính thuế giá trị gia tăng

Bảo lãnh riêng với hàng hoá xuất nhập khẩu

Mục tiêu cơ bản khi gửi tiền: giữ hộ, bảo toàn, sinh lợi, thanh toán

Chức năng quan trọng nhất của tiền

Khách hàng của ngân hàng gồm: (khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp)

Tiền gửi của cá nhân tại ngân hàng gồm: (tiền gửi thanh toán, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, tất cả đáp án trên)

Thanh khoản là gì?

Bộ phận nào trong ngân hàng làm công tác kiểm tra, theo dõi, đánh giá rủi ro trước và sau vay?

Ngày 14/3 CTY X vay 2.8 tỷ .Tính tổng lãi vay Giải ngân 3 đợt: 14/3 Đ1- 1.2 tỷ, 27/3 Đ - 1.1 tỷ, 1/4 Đ3 - 0.6 tỷ. Lãi suất 10%. Ngày trả nợ gốc & lãi là ngày 11/04

Cho DT, CP đầu tư ban đầu, LS. Tính NPV A, B (Chỉ cần thế công thức NPV là ra Tính giá trị chiết khấu Trái phiếu. Cho Lãi suất CK, MG, ngày đáo hạn & ngày xin chiết khấu (Thế công thức Gía ck là ra)

Doanh nghiệp A có 100.000 cổ phiếu mệnh giá 10.000/cổ phiếu. Ông B mua lại với giá 15.000/cổ phiếu => Số tiền nhận về tăng thêm ?

Vay 100 triệu, lãi suất 8%/năm, 1 năm có 365 ngày. Trả gốc + lãi vào 1/1/X. Tuy nhiên 20/1/X mới trả. Tính phần lãi trả thêm cho lãi quá hạn?

VĐT: 250$. Dòng tiền năm 1,2,3 là 90,150,80$. Tính lãi suất để NPV=10

Mua xe máy 45 triệu, có sẵn 15 triệu, vay ngân hàng với lãi suất 14%/năm, thời gian 12 tháng. Ngân hàng yêu cầu số tiền còn lại sau khi trừ đi phí sinh hoạt phải lớn hơn số tiền phải trả tháng đầu tiên thì mới cho vay. Sinh hoạt phí chiếm 60% thu nhập. Thu nhập của khách hàng là bao nhiêu thì đủ điều kiện cho vay?

Có 2 đáp án 7 triệu 250 và 7 triệu 575 đều thỏa mãn

Dư nợ nội bảng 15.000. Nhóm 1,2,3,4 chiếm lần lượt 70%, 12%, 8%, 4%. Tài sản bảo đảm nhóm 2,3,4 là 300,500,150. Tính dự phòng cụ thể?

Tính tỷ suất lợi nhuận gộp

Tính WACC

Vay 100 triệu, lãi suất 10%, mỗi năm trả đều 1 khoản 23 triệu 380. Tính thời gian trả khoản vay?

======

Join nhóm để không bỏ lỡ kiến thức hữu ích

Telegram: http://ldp.to/Big4bank

Zalo: http://ldp.to/zalobig4bank

======

+Khóa QHKH: https://www.phamdinhnguyen.org/

+Khóa GDV: https://www.phamdinhnguyen.info/

Cảm nhận khóa học: https://www.phamdinhnguyen.org/hoc-vien-dau-big4bank

Archive

Contact Form

Send