Review Đề Thi Agribank 2023

Review Đề Thi Agribank 2023

 

REVIEW ĐỀ THI AGRIBANK 2023

Review Đề Thi Agribank 2023


Đề thi Agribank 2023 đầy đủ tổng hợp từ nhiều nguồn, chỉnh sửa và sắp xếp khoa học giúp bạn tiết kiệm thời gian tìm tài liệu ôn thi vào Agribank.

 

Phỏng vấn

Giới thiệu bản thân và gia đình, có người quen ở Agribank không?

Câu hỏi sẽ liên quan đến ngành học của mình,

Ví dụ học kế toán thì sẽ mấy câu liên quan đến báo cáo tài chính là có những loại chỉ số thanh toán nào, hỏi thích làm doanh nghiệp hay cá nhân, hỏi hồ sơ nguồn thu gồm những gì đối với mỗi ng thu, trong việc thu thập hs vay thì cái nào quan trọng

Tại sao lại chọn ứng tuyển Agribank, lương thấp có chịu không?

Vị trí giao dịch viên Agribank làm những gì, trình bày hiểu biết của em Agribank chi nhánh…

 

Vị trí kế toán ngân hàng

Anh chị hãy phân biệt kế toán ngân hàng và kế toán doanh nghiệp. Nêu ý nghĩa

Kế toán ngân hàng là gì? Kể tên các loại hệ thống tài khoản kế toán. Thẻ thanh toán là gì? Đối tượng nào được mở tài khoản thanh toán

Hạch toán khoản vay đến hạn lần đầu của khách hàng, kì hạn 12 tháng , lãi suất 10,8 %. Khoản nợ này chia đều gốc và hạch toán giải ngân lần đầu, thanh toán khi đến hạn lần đầu

Chứng từ thanh toán nào do người trả tiền nộp vào ngân hàng

Điểm khác biệt của tiết kiệm không kỳ hạn so với tiền gửi không kỳ hạn

Thu nhập mà ngân hàng tạo ra trong một năm được phản ánh trong Báo cáo tài chính nào

Đối với các khoản nợ không đủ tiêu chuẩn, thu lãi cho vay được ghi nhận vào lúc nào?

Theo nguyên tắc kế toán “thận trọng”, NH chỉ ghi nhận một khoản thu nhập khi nào?

Điểm giống nhau giữa thanh toán bằng Ủy nhiệm chi và Séc là gì

Chi phí trả lãi cho sổ tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi cuối kỳ được ghi nhận vào thời điểm nào

Tài khoản tiền mặt đang vận chuyển thuộc nhóm

Đúng/sai giải thích

Câu 1: Ngân hàng ghi nhận chi phí trả lãi ngay thời điểm phát hành sổ tiết kiệm

Câu 2: Bút toán khách hàng trả nợ gốc bằng tiền mặt không làm thay đổi quy mô mà chỉ ảnh hưởng đến cơ cấu tài sản của Ngân hàng

Câu 3:Ủy nhiệm chỉ có thể dùng để thanh toán tiền hàng hóa dịch vụ hoặc chuyển tiền

Câu 4: Trong quá trình kiểm soát chứng từ, nếu phát hiện số tiền bằng số và bằng chữ trên chứng từ không khớp nhau, giao dịch viên có thể hạch toán theo số tiền bằng chữ

 

Bài tập: Xử lý tình huống và hạch toán trong đề thi Agribank

 

Vị trí tín dụng

Có ý kiến cho rằng cả kể khi thu thập đầy đủ thông tin của khách hàng, tuân thủ nghiêm chỉnh quy trình tín dụng thì sau giải ngân vẫn xảy ra rủi ro tín dụng, nêu ý kiến về vấn đề này. Các yếu tố dẫn đến rủi ro tín dụng  nói trên

r=10%, CF0=-6000, CF1=3300, CF2 =3300 ngân hàng  quyết định cho vay không nếu chỉ đánh giá theo chỉ số tài chính, giải thích ngắn gọn

Bài tập:

Câu 1: muốn vay 1 tỷ, vay 3 năm, lãi suất 10%, tài sản thế chấp mà tài sản hình thành từ vốn vay

Doanh thu = Giá vốn hàng bán= 80% doanh thu

Thuế 25%

Chia cổ tức 20%

Các chỉ tiêu trên cân đối kế toán có sự thay đổi: tiền: + X, phải trả người bán = +Y, phải thu = -Z (còn một số chỉ tiêu k nhớ)

Yêu cầu

1. Tính nguồn trả nợ hằng năm

2. đánh giá thời gian cho vay dự kiến

3. Đánh giá phương thức bảo đảm khoản vay có rủi ro gì không và đề xuất

 

Câu 2: Cho 1 bảng cân đối kế toán để trống 1 số chỉ tiêu.

1. Hoàn thành bảng cân đối

2. Nhu cầu vốn dự kiến của KH là bao nhiêu

 

Câu 3: Cho thu nhập 2 vợ chồng, có nhà và đứa con 4 tuổi. Nhu cầu vay 40 triệu trong 6 tháng để đổi xe

1.1. Tư vấn hồ sơ vay

1.2. Tư vấn cho khách khi không muốn trả lãi hàng kỳ

 

Câu 4: Dự án chi phí 32 tỷ năm 0, mức cho vay 60% năm 1 thu 4,5 tỷ năm 2 thu 5 tỷ. Các năm còn lại 6 tỷ, dự án 10 năm. Lãi suất 10,5%, thuế 25%, vốn CSH 13,5%. Tính WACC, nhận xét, nếu tỉ suất sinh lời 20% thì thế nào. Dự án 7 năm có cho vay không

======

Join nhóm để không bỏ lỡ kiến thức hữu ích

Telegram: http://ldp.to/Big4bank

Zalo: http://ldp.to/zalobig4bank

======

+Khóa QHKH: https://www.phamdinhnguyen.org/

+Khóa GDV: https://www.phamdinhnguyen.info/

Cảm nhận khóa học: https://www.phamdinhnguyen.org/hoc-vien-dau-big4bank

Archive

Contact Form

Send