Một Số Dấu Hiệu Nhận Biết Rủi Ro Tín Dụng

Một Số Dấu Hiệu Nhận Biết Rủi Ro Tín Dụng

 

MỘT SỐ DẤU HIỆU NHẬN BIẾT RỦI RO TÍN DỤNG

 

Một Số Dấu Hiệu Nhận Biết Rủi Ro Tín Dụng

Các chuyến thăm khách hàng thường xuyên là cách tốt nhất để phát hiện nhanh chóng những dấu hiệu này. Những chuyến thăm luôn phải có việc kiểm tra tình hình thực tế và sổ sách của khách hàng. Sau đây là một số dấu hiệu thường thấy từ phía khách hàng cần được kiểm  tra:

-Từ báo cáo tài chính:

Ngân hàng không nhận được báo cáo tài chính từ người vay một cách kịp thời.

Khả năng thanh khoản giảm

Những thanh đổi nhanh chóng của TSCĐ

Xuất hiện những khoản nợ mà công ty vay hoặc cho vay cán bộ hoặc cổ đông của công ty.

Doanh số bán hàng giảm hoặc gia tăng một cách nhanh chóng

Mức độ chênh lệch lớn giữa tổng doanh thu và thu nhập ròng

Doanh thu tăng nhưng lợi nhuận giảm.

Xuất hiện các khoản lỗ từ hoạt động kinh doanh

Thay đổi về phạm vi kinh doanh.

Mất những dây chuyền sản xuất chính, quyền phân phối sản phẩm hoặc nguồn cung cấp

 

-Từ hoạt động kinh doanh.

Mất một hay nhiều khách hàng có năng lực tài chính tốt hoặc nhà cung ứng chính

Thay đổi đáng kể về giá trị của đơn đặt hàng hoặc hợp đồng mà có thể làm mất năng lực sản xuất hiện hành.

 

-Những dấu hiệu liên quan đến công ty:

Báo cáo và quản lý tài chính kém cỏi

Các chức năng điều hành và phân công xử lý công việc thể hiện một sự chắp vá.

Mong muốn hoặc khăng khăng đòi “đánh bạc “ với kinh doanh có những rủi ro quá mức

Đặt giá bán hàng hóa và dịch vụ một cách không thực tế

Những thay đổi trong quản lý, quyền sở hữu hoặc những nhân vật chủ chốt.

Chậm trễ trong việc phản ứng lại với sự đi xuống của thị trường hoặc các điều kiện kinh tế.

Tuy nhiên khi khách hàng có một trong những dấu hiệu trên thì không đáng kể, nhưng khi một số dấu hiệu xảy ra đồng thời thì cán bộ tín dụng cần xem xét, đánh giá kỹ để có thể hạn chế và giảm thiểu các tác động của rủi ro tín dụng gây nên.

Archive

Contact Form

Send