Các Kiến Thức Trọng Tâm Cần Nắm Cho Vị Trí Giao Dịch Viên BIDV

Các Kiến Thức Trọng Tâm Cần Nắm Cho Vị Trí Giao Dịch Viên BIDV

 

CÁC KIẾN THỨC TRỌNG TÂM CẦN NẮM CHO VỊ TRÍ GIAO DỊCH VIÊN BIDV

Các Kiến Thức Trọng Tâm Cần Nắm Cho Vị Trí Giao Dịch Viên BIDV
IQ

IQ chiếm 10 câu trong đề thi, mỗi câu 1 điểm. IQ là phần khá khó nhai và nhức đầu. Do đó đọc lướt qua câu nào dễ làm trước, nếu không bỏ. Để dành thời gian làm các phần khác.

IQ trên mạng có rất nhiều, các bạn search và làm cho mình, chủ yếu về hình, số và câu đố.

Nên ghi các con số tương ứng với các chữ cái. VD:A B C …. Tương ứng với 1 2 3….. Để khi vào phòng thi không mất thời gian điền lại.

 

NGHIỆP VỤ:

- Xem định khoản và lý thuyết các chương: nghiệp vụ tiền mặt, tín dụng, huy động tiền gửi và giấy tờ có giá, chứng khoán, thanh toán giữa các NH

- Văn bản luật cần xem:

a) Liên quan tín dụng:

+ Luật tổ chức tín dụng 2010

+ Văn bản hợp nhất 26 về tỷ lệ an toàn vốn

+ Văn bản hợp nhất 22 về phân loại nợ

+ Luật Dân sự

+ Luật doanh nghiệp

b) Liên quan GDV:

+ Văn bản hợp nhất 01/2017 Hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán

+ Thông tư 28/2013 quy định về xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành ngân hàng

+ Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-NHNN về việc ban hành hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng

+ Quy định Số: 22/2015/TT-NHNN cung ứng và sử dụng séc

+ Thông tư 200 về kế toán

+ Quy định về tiền gửi tiết kiệm thông tư 48

+ Quy định về tiền gửi có kỳ hạn thông tư 49

 

REVIEW ĐỀ THI GDV:

- TPP kí kết ở đâu ngày tháng năm nào?

- BIDV mới mở thêm chi nhánh ở Myanmar vào ngày nào?

- Lý do chính thức NHNN chấm dứt gói hỗ trợ 30000 tỷ đồng?

- Bases II có nội dung chủ yếu là gì?

- Ưu việt của việc NHNN mua lại với mức giá 0 đồng?

- BIDV có trang chủ trên các loại mạng xã hội nào?...

- So sánh Base II và I?

- Ngày thông báo kí phát BCTC là ngày nào? (ngày 31/12, ngày kí phát BCTC, Ngày

lập BCTC ...)

- Chủ tịch hội đồng của công ty TNHH 2 thành viên có nhiệm kỳ là bao nhiêu? (3 năm/

5 năm..)

- Giảm giá SP Y thì cầu SP X giảm. Hỏi Y và X là sản phẩm bổ sung hay gì?

- Hỏi về tăng giảm TSCĐ (mua sắm, thanh lý nhượng bán)

- Cho ROE, tỉ số nợ, Doanh thu, Tính ROA?

- Cho số liêu các loại: TG, VCSH, giấy tờ có giá.. tính nguồn vốn (xác định xem NV bao gồm các khoản mục nào để tính ra kết quả)

- Khi chủ tài khoản qua đời người khác muốn rút tiền ở TK

- Sản phẩm của BIDV: ebanking

- Hạch toán khi phát hành trái phiếu

VD 1 câu mệnh giá là 100 giá phát hành là 110.

1 câu mệnh giá là 100 giá phát hành là 90

- Hệ số ROE

- Khi rút tiền từ TK của ngân hàng tại NHNN

======

1. Chi nhánh BIDV Myanma thành lập vào ngày nào (4/3/2016)

2. Hiệp định TPP được ký vào ngày nào, ở đâu (4/2/2016 tại Newzeland)

3. DV Smartlink BIDV có tính bảo mật cao vì sao (mật khẩu OTP duy nhất gì đó ..)

4. Nội dung Base I và Base II, khác nhau điểm gì

5. Chủ tịch TV công ty TNHH 2 TV có nhiệm kỳ tối đa mấy năm

6. Nhà nước điều tiết chính sách độc quyền nhằm mục đích

A. Giảm giá, tăng sản lượng

B. Tăng giá, tăng sản lượng

C. Giảm giá, giảm sản lượng

7. Khi GDV phát hiện đồng 500k giả thì xử lý thế nào?

A. Trả lại KH

B. Thu giữ và đóng dấu

C. Đổi tiền thật cho KH

D. Không nhớ

Đáp án là B

8. Cho ROE= 18%, Hệ số nợ = 0,4. Tính ROA

Nhớ đáp án là 10,8%

======

- Tài sản có, Tài sản nợ, tài khoản dư nợ dư có, vừa dư nợ vừa dư có (có khoảng hơn 5, 6 gì đó ạ)

- Tính ROA, ROE

- Cho nghiệp vụ định khoản (nhiều câu)

- Doanh nghiệp sau bao nhiêu ngày phải đăng ký ngành nghề lĩnh vực kinh doanh kiểu vậy ạ)

- Ngày phát hành báo cáo tài chính

- Công cụ lao động

- Chuyển tiền sang NHNN định khoản

- Thanh toán bằng thẻ

======

1. TK nào sau đây không thể vừa có số dư nợ vừa có số dư có

A. Lợi nhuận để lại

B. Vốn CSH

C. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

D. Cả a và b

2. TK nào không có số dư nợ?

A. Cho vay KH

B. Cho các TCTC vay

C. Giấy tờ có giá

D. Cả A và B

3. Sửa chữa CCLĐ mất 12 tr chưa có VAT. Chi bằng tiền mặt. ĐK như thế nào?

A. Nợ TK chí phí sửa chữa CCLĐ: 12tr

Nợ TK VAT được khấu trừ: 1,2tr

Có TK Tiền mặt 13,2tr

B. Nợ TK Chi phí khác: 12tr

Nợ TK VAT dc khấu trừ: 1,2tr

Có TK tiền mặt: 13,2tr

(Mình phân vân 2 đáp án này và cuối cùng chọn B vì nhớ chi phí sửa chữa CCLĐ nhỏ

nên cho vào chi phí khác, còn TSCĐ mới cho vào chi phí sửa chữa TSCĐ)

4. Có 40 ấn chỉ bị hỏng, 10.000đ/ấn chỉ, nói chung là bút toán đảo của bút toán mua ấn chỉ có VAT

5. NH mua lại 10000 cổ phiếu trên thị trường, mệnh giá 12000đ/CP. Định khoản NV.

A Nợ TK vốn CSH: 120 tr

Có TK Tiền: 120 tr

B . Nợ TK cổ phiếu quỹ : 120 tr

Có TK Tiền: 120 tr

C Nợ TK phải thu: 120 tr

Có TK Tiền : 120 tr

D. Không nhớ

(Câu này mình chọn B vì nhớ cổ phiếu quỹ là CP mà công ty mua lại để phát hành lại

sau đó)

6. TK nào vừa là tài sản nội bảng vừa có số dư Nợ

A. Tài sản thuê TC

B. Tài sản thuê hoạt động

C. TSCĐ hữu hình

D. Cả A và C

7. Mua CCDC trị giá 2,5 tỷ, chưa có VAT, trả trước bằng tiền mặt 1,75 tỷ. CCDC phân bổ trong 5 năm. Năm đầu tiên ghi nhận như thế nào:

A. Nợ TK chi phí CCDC: 2,5 tỷ

Có TK Tiền mặt: 2,5 tỷ

B. Nợ TK Chi phí: 1,5 tỷ

Nợ TK vat dc khấu trừ: 0,25 tỷ

Có TK tiền mặt: 1,75 tỷ

C. Nợ TK chi phí: 0,5 tỷ

Nợ TK chi phí trả trc chờ phân bổ: 1 tỷ

Nợ VAT: 0,25 tỷ

Có TK Tiền mặt: 1,75 tỷ

(Đáp án C đúng)

8. Chỉ tiêu NV của 1 NH như sau: tiền huy động từ KH 250tr, vốn CSH 750tr, cổ phiếu quỹ 10tr, lợi nhuận chưa phân phối và các quỹ 700 tr. Tính tổng NV.

A. 1100

B. 1690

C. 1710

D. Không có đáp án đúng

(= 250+750+700-10=1690 tr)

9. Cũng là cho các chỉ tiêu nợ phải trả và tổng TS. Xác định chỉ tiêu là tài sản và tính tổng.

10. Báo cáo tài chính được công bố vào ngày nào

A. 31/12 hàng năm

B. Ngày lập xong BCTC

C. Ngày kí phát hành BCTC

D. Ngày ghi trên BCTC

11. Tài khoản tại NHNN của NH bị ghi Nợ nghĩa là

A. Tiền gửi của NHNN tại ngân hàng giảm

B. Tiền gửi của NHNN tại ngân hàng tăng

C. Tiền gửi của NH tại NHNN giảm

D. Tiền gửi của NH tại NHNN tăng

12. Khi tài khoản TG của KH bị ghi Nợ, KH ghi nhận như thế nào:

A. Ghi tăng TK TG tại ngân hàng

B. Giảm

C. Không ghi

======

IQ, tỉ số người quản lí trên công nhân là 5/72, số công nhân tăng lên 8 ng, tỉ số 7/72. Hỏi số công nhân ( e ko nhớ con số cụ thể) - Tk thanh toán ông a là 300 tr, tk có hay nợ gì đó em ko nhớ thanh toán xe hơi là 45, rồi mua cái gì đó hết 67. Rồi trả nợ vay 12, lãi 4. Hỏi tk ông a con bn, dạng bt kẻ chữ t em ko nhớ rõ đề lắm, - Bài 2 là cho tiền gửi ngân hàng a, cho vay b, dự phòng rủi ro tài chính c, tài sản cố định, hao mòn, tính tổng tài sản - Bài 3 em chưa ôn e lụi là cho usd 350, eur 400. Cho tỷ giá usd/vnd, eur/vnd. Tính vnd - Bài 4 tính lãi giống bt của anh , a gửi tk 3 tháng 15/3/2019, lãi trả trước, hỏi tiền lãi - B5 các định khoản mà ko cần nhớ số tk, nói chung đề anh có hết án - Có câu hỏi định nghĩa chi phí trả lãi vay, hình thức, chứng từ kế toán, ... - Câu hỏi công ty trách nhiệm hữu hạn 1 tv có được làm gì ko em ko nhớ - Câu t7 bạn đi làm nhưng a rủ bạn đi chơi, bạn đi chơi. Vậy chi phí bạn mất trong buổi hôm đó là bn - Mẫu biểu kế toán gì đó do ai thành lập, bộ tài chính hay doanh nghiệp tự ra... - Hết rồi a ơi, e ko nhớ nữa - Tiếng anh em nhớ 2 câu - .......you give me a hand? A. Will, b do, - I can’t talk with you, ......a bit late. A run, b walk, c Dy, d jump

À em nhớ 2 câu nữa, cho tỷ lệ dự trữ bắt buộc 10%, khách hàng gửi 10 tỷ, hỏi tỷ lệ dự trữ bắt buộc. A 1t, b 9tyr, c 100 ... câu này bn a

Câu 2 là giữa số từ 0 đến 1000 các số có tổng các chữ số bằng 3 là bn

Câu bt lớn 4 điểm là

A rút 30 tr, cphi rút 8%, biết chi phí tối thiểu là 10k, tối đa 500. Chi rút 450 tr, chi phí 10% , chi phí tối đa là 1tr. Chưa tính thuế

Hỏi chi phí bn

Đang vậy đó a

Còn câu nữa chiết khấu là gì, ngân hàng mua công cụ dụng cụ sử dụng trực tiếp, phân bổ 50 %. Định khoản

 chi phí chìm thuộc loại chi phí không kiểm soát được, đó là những chi phí mà nhà quản trị không thể dự đoán chính xác mức phát sinh của nó trong kỳ hoặc không có đủ thẩm quyền để ra quyết định về loại chi phí này. Ví dụ như chi phí xây dựng nhà xưởng là chi phí kiểm soát được đối với nhà quản trị cấp trên nhưng lại là chi phí không kiểm soát được (tức chi phí chìm) với nhà quản trị cấp dưới.

hạn 6 tháng từ 1/2/n lãi 9%/năm, lãi suất 0 kì hạn là 1%/năm. đến ngày 1/7/n kh đến cầm cố sổ tk vay nh 365tr, kì hạn 2t lãi 12%/năm. cuối kỳ kh đến trả nợ và tất toán sổ tk thì tiền kh thực nhận là bnhieu?

ngày 1/5 kh đến gửi tk 365tr kỳ hạn 3 tháng, lãi suất 9%/ năm. tính lãi suất cả kỳ.

mua máy in hết 40tr( chưa tính vat 10%). chi phí lắp đặt 3.3tr( cả vat 10%). tính nguyên giá. biết thuế gtgt đầu vào tscd k dc khấu trừ.

roa là gì

chi phí chìm là gì

nh k cam kết gì vs kh a. bảo lãnh cho vay b. giải ngân hợp đồng định mức c.phát hành thẻ tín dụng d. cái gì tín dụng ấy ạ

tạm ứng cho cán bộ đi công tác tiền mặt thì hạch toán tn

cái gì k bắt buộc trong báo cáo tc của dn bảng cân đối kt bảng cân đối tài khoản kt lợi nhuận của từng sp bảng kq kinh doanh

mấy câu hạch toán liền a ạ

- phương pháp kế toán quản trị là gì? - khấu trừ thuế gtgt khi xuất hoá đơn. - bài tập về GDP - bài tập về tính ls (cho ls năm, tính ls 3 tháng) - cho các khoản mục bảng cđkt, tính nợ phải trả

- tính tạo tiền bao nhiêu

- xếp hình hộp, hình nào đúng nhất

- câu về bảng chữ cái (em ko tìm ra nổi quy luật 2 câu này luôn đó anh , có khi do e ko thuộc bảng chữ cái)

- câu phỏng vấn 40 hs, 30 hs thích văn, 25 thích toán, 2 không thích văn và toán, hỏi có bao nhiêu hs thích cả văn và toán

-  câu về hình (chạy vòng vòng gì đó ra hình nào haaa)

- Còn lại là số đó anh, cách tìm quy luật cũng hơi hơi đơn giản

- Trả cổ tức bằng tiền mặt thì sao?

- 1 câu liên quan tính toán về lãi suất danh nghĩa, lãi suất thực

- Tạm ứng cho nhân viên đi công tác bằng tiền mặt, định khoản sao?

- 1/3/20xx gửi 365tr 6th lãi 9%/năm, lãi không kỳ hạn 1%/năm. 1/7/20xx lên vay 365tr lãi 12%/năm. Đến đúng ngày đáo hạn lên tất toán, tính tiền nhận đc? Ngày được tính theo ngày thực tế NHNN quy định

- 1 câu về tính lợi nhuận trước thuế (nó cho mấy cái lãi từ cái này cái kia, chi phí của cái này cái kia rồi bảo tính lợi nhuận trước thuế đó anh)

- Số dư đầu kỳ TGTT là 200 tỷ, trong ngày báo có 200 tỷ, báo nợ 100 tỷ. Lãi không kỳ hạn 3%/năm, tính lãi cuối ngày đó. Ngày được tính theo ngày thực tế NHNN quy định

- Hình như KH gửi 40tr 3th Lãi tiền gửi 10%/năm, giả sử 1 năm có 360 ngày, vậy % lãi của 3 tháng là bao nhiêu hay sao đó anh? Câu này tính % lãi chứ ko phải tính lãi nha anh

- ROA là gì?

- Chi phí chìm là gì?

- Rồi 2-3 câu liên quan tới khấu hao tài sản

- Có 5 câu định khoản, em chỉ nhớ 1 câu liên quan tới tạm ứng tiền mặt cho nhân viên, mấy câu còn lại ko có tính toán gì hết đó anh, định khoản nợ có của cái gì thôi chứ ko có tính ra số. Hình như có 1 câu nữa là định khoản về quỹ gì á, ko nhớ nổi

- 2 câu liên quan tới chứng khoán

- Ngta nua bảo hiểm xe máy, vì ỷ y có bảo hiểm, nên người mua cố tình phá xe, thì bên bán bảo hiểm phải chịu rủi ro gì?

- 3 câu liên quan tới các loại báo cáo tài chính (bảng cân đối kế toán, báo cáo kq hddkd, lưu chuyển tiền tệ...)cái này dễ à anh

======

Join nhóm để không bỏ lỡ kiến thức hữu ích

Telegram: http://ldp.to/Big4bank

Zalo: http://ldp.to/zalobig4bank

======

+Khóa QHKH: https://www.phamdinhnguyen.org/

+Khóa GDV: https://www.phamdinhnguyen.info/

Cảm nhận khóa học: https://www.phamdinhnguyen.org/hoc-vien-dau-big4bank

Archive

Contact Form

Send