DỌC HAY NGANG?#15

DỌC HAY NGANG?#15


🍀🍀🍀DC HAY NGANG?#15

Sau khi ra trường, em mun th tht nhiu v trí Để tích lũy kiến thc và kinh nghim tht nhanh Nhưng ri vài ba năm li thy mình lông bông thế nào
Sao chưa có chút chuyên môn nào c
Ri nhìn bn bè trang la, đứa lên lương, lên chc, thành ông này bà n
Còn mình vn chp chng như tr mi vào ngành
Nếu bn thy chuyn này nghe quen quen thì đọc tiếp nè
Trong hướng nghip có 1 cm t: phát trin dc – ngang
trc dc, càng lên cao thì chuyên môn lên, lương lên, chc lên
trc ngang là tri nghim, kinh nghim tng quát
Thường thì đời ta đi theo mt trong ba hướng sau
Hướng xanh lá
Ngay đim khi đầu, ban may mn biết được mình thích gì, làm gì, chui vào ngành nào.
Và như thế đào sâu liên tc, chuyên môn tăng ào ào, lương lên, chc lên vun vút
Tuy nhiên đến mt lúc nào đó ti O, hoc t bn thân h hoc công vic
Bt buc h tìm hiu nhng lĩnh vc khác liên quan cht ch đến lĩnh vc h làm by lâu
Vì vy h s bt đầu phát trin theo chiu ngang
thi đim này
H s không tăng lương hay lên chc như thi k trước đó
Vì h gn như phi hc li t đầu trong lĩnh vc mi
Hướng màu đỏ
Hu hết chúng ta rơi vào hướng này
Vì chưa h biết mình thích gì, làm gì, trong lĩnh vc nào
Nên bn th sai, lăn vào nhiu ngành ngh khác nhau
Mi th bn đều thích mt chút, tích lũy kiến thc kinh nghim
Theo b rng hơn là chiu sâu
Lương và chc không tăng theo bi vì bn biết rng nhưng nông
Đến mt lúc nào đó ti A, bn nhn ra lĩnh vc mình thích
Và phù hp nht để phát trin ngh nghip
Bn bt đầu dn hết sc, dn hết công lc vào lãnh địa đó
Nh kiến thc rng và kinh nghim tng quát by lâu nay
Bn lên chc và tăng lương rt nhanh, như diu gp gió
Cui cùng con đường màu cam, s có người theo hai hướng này
Nhưng dù con đường nào đi na
Sau mt khong thi gian nào đó, các con đường đều s gp nhau B
Nơi mà h đạt được mt mc lương gn nhau, chuyên môn tương đương nhau.
V trí công vic không xê xích nhau nhiu lm
T đây ta rút ra mt điu trong phát trin s nghip là
Nên nhn ra đường mình đi màu gì
Vì sao ta đi trên con đường đó
Để ri khi hiu mình thì không đứng núi này trông núi n
So sánh mt cách vô lý vi hai màu kia
======
Chui video " Chém gió cùng ông Nguyên bích phò banh" : ))
P/S: Post định k 19h30 ti th 7 hàng tun
Kênh Youtube: https://www.youtube.com/c/nguyenbig4bank
======
+Khóa QHKH: https://goo.gl/tfWyNX
+T B Li Mòn, M Li Đi Riêng: https://big4bank.hachium.com/khoa-hoc/tu-bo-loi-mon-mo-loi-di-rieng

Archive

Contact Form

Send