BIDV Tuyển Dụng Tập Trung Đợt 2 Năm 2019

BIDV Tuyển Dụng Tập Trung Đợt 2 Năm 2019

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam trân trọng thông báo nhu cầu tuyển dụng đợt 2.2019 theo từng vị trí như sau:

BIDV TUYỂN DỤNG TẬP TRUNG ĐỢT 2 NĂM 2019

BIDV Tuyển Dụng Tập Trung Đợt 2 Năm 2019

1. SỐ LƯỢNG CHỈ TIÊU: 411 
Chỉ Tiêu Từng Chi Nhánh xem: ở đây
- Phó Trưởng Phòng :1

Chuyên Viên
- QLKH: 293
- QLRR: 3
-KHTH: 2
- KT:4
- GDV: 64
- TCNS: 1
- CNTT: 3

Nhân Viên
 - QLKH: 9
- GDV: 28
- CNTT: 3
Xem chi tiết từng vị trí và khu vực tại đây: http://tuyendung.bidv.com.vn/danh-sach-viec-hot_1.html

THỜI GIAN, CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ
1. Thời gian: Từ ngày 18/11/2019 đến hết ngày 01/12/2019.
Sơ Loại Hồ Sơ: 02/12
Dự Kiến Thi: 15/12

2. Cách thức: hồ sơ trực tuyến tại website: http://tuyendung.bidv.com.vn.

======
GROUP ÔN THI BIDV
Các bạn tham gia group ôn thi tại đây nhé, nơi giải đáp thắc mắc và support: https://www.facebook.com/groups/1487101811589416/

======
KHÓA HỌC ÔN THI BIDV
Quất ngay để full trang bị cho mình nhé : ))
+Khóa QHKH: https://goo.gl/tfWyNX
+Khóa GDV: https://goo.gl/3GbCif

Archive

Contact Form

Send