Agribank Tuyển Dụng Tập Trung Năm 2019

Agribank Tuyển Dụng Tập Trung Năm 2019

AGRIBANK TUYỂN DỤNG TẬP TRUNG 1359 CHỈ TIÊU NĂM 2019

Agribank Tuyển Dụng Tập Trung Năm 2019
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tuyển dụng lao động năm 2019 cho các đơn vị trong hệ thống.

I. ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG
Điều kiện chung:
- Ứng viên có quốc tịch Việt Nam, có lý lịch rõ ràng, có đủ sức khỏe đáp ứng yêu cầu công việc, không bị dị tật.
- Ứng viên không trong thời gian bị kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, giáo dục, bị các tổ chức khác đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc bị Tòa án (theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật) cấm làm các công việc mà Agribank có nhu cầu tuyển dụng.
- Ứng viên tuyển dụng phải đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Agribank tại từng vị trí tuyển dụng, có độ tuổi không quá 30 (tính đến 31/5/2019). Nam cao từ l,65m trở lên, nữ cao từ l,55m trở lên. Ưu tiên ứng viên có hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi Chi nhánh có nhu cầu tuyển dụng.
- Ứng viên dự tuyển phải đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ, tin học theo quy định tại Văn bản 2059/VBHN-HĐTV-TCTL. ứng viên dự tuyển đăng ký làm việc trên địa bàn thành phố phải có chứng chỉ tiếng Anh do các đơn vị sau cấp: Viện khảo thí giáo dục Hoa kỳ (Educational Testing Service); Hội đồng Anh (British Council); International Development Program (IDP); Hội Đồng Khảo Thí Tiêng Anh Trường Đại Học Cambridge (Cambridge ESOL) và tính đến thời điểm nộp hô sơ tuyên dụng đảm bảo còn thời hạn hiệu lực.

Yêu cầu đối với ứng viên xét tuyển:
- Ứng viên tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc, hệ chính quy dài hạn tập trung, đúng chuyên ngành, cụ thê:
+ Vị trí Tín dụng; Kế toán, kế hoạch, dịch vụ marketing, thanh toán quốc tế: Chuyên ngành kinh tế, tài chính ngân hàng, kế toán, kiểm toán, thanh toán quốc tế/kinh tế quốc tế/kinh tế đối ngoại của các trường: Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại Thương, Học viện Ngân hàng, Học viện Tài chính, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia; Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Đà Nằng, Đại học cần Thơ.
+ Vị trí pháp chế: Chuyên ngành luật thuộc Đại học Luật Hà Nội, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc Gia.
+ Vị trí công nghệ thông tin: Chuyên ngành Công nghệ thông tin của Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học FPT... Trường hợp không đủ ứng viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc có thể xét tuyển đến các ứng viên tốt nghiệp loại khá.
- Ứng viên có thời gian tối thiểu 5 tháng làm cộng tác viên cho Agribank {theo vãn bản sổ 8040/NHNo-TCTL ngày 21/8/2018, Vãn bản sổ 8975/NHNo- TCTL ngày 18/9/2018), tốt nghiệp hệ chính quy dài hạn tập trung, đúng chuyên ngành, loại khá trở lên và được Chi nhánh đánh giá kết quả công việc tốt trong thòi gian làm cộng tác viên.

Yêu cầu đối với ứng viên thi tuyển: ứng viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy {không nhận ứng viên hệ tại chức, từ xa, vừa làm vừa học) đúng chuyên ngành (tài chỉnh ngân hàng, kế toán,kiểm toán, kinh tế, thanh toán quổc tế, luật, CNTT...), loại trung bình khá trở lên.

Chấp thuận ứng viên có giấy chứng nhận tốt nghiệp hoặc bảng điểm có xác nhận của trường được tham gia dự tuyển nhưng phải cam kết cung cấp bằng đại học sau khi có thông báo trúng tuyển, thử việc.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
Đối với cấc Chỉ nhánh khu vực TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh:
a. Tổ chức thi và thời gian dự kiến
- Tổ chức thi tuyển tập trung tại 02 cụm: (i) Cụm 1 thi tại Hà Nội, gồm các chi nhánh trên địa bàn thành phố Hà Nội; (ii) Cụm 2 thi tại TP. Hồ Chí Minh, gồm các chi nhánh trên địa bàn thành phố Hồ Chi Minh.
- Thời gian: dự kiến vào ngày (thứ bẩy, Chủ nhật) 08,09/6/2019.
- Thực hiện xét tuyển đối với ứng viên đáp ứng yêu cầu xét tuyển (hình thức phỏng vân). Sau khi xét tuyển nếu chưa tuyển đủ chỉ tiêu thì tổ chức thi tuyển qua 2 vòng đối với ứng viên đáp ứng yêu cầu đối với ứng viên thi tuyển, cụ thể:
+ Vòng 1: Phỏng vấn sơ loại do Hội đồng thi theo cụm tổ chức trước ngày thi viết
+ Vòng 2: Thi viết chuyên môn nghiệp vụ và tin học {trừ ứng viên vị trí công nghệ thông tin).

b. Môn thi theo vị trí dự tuyển:
- Vị trí tín dụng, dịch vụ marketing, kế hoạch: Thi nghiệp vụ tín dụng.
- Vị trí kế toán: Thi nghiệp vụ kế toán.
- Vị trí thanh toán quốc tế: Thi nghiệp vụ thanh toán quốc tế.
- Vị trí pháp chế: Thi luật.
- Vị trí CNTT: Thi công nghệ thông tin.

c. Thông báo tuyển dụng: Agribank sẽ đãng tải trên Website, báo giấy; Chi nhánh trên địa bàn TP. Hà Nội, Hồ Chí Minh có chỉ tiêu tuyển dụng thực hiện thông báo tuyển dụng tại trụ sở sau khi Agribank thực hiện thông báo chỉ tiêu tuyển dụng trên website; Văn phòng đại diện miền Nam thực hiện thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng địa phương về chỉ tiêu tuyến dụng tại khu vực TP Ho Chí Minh.

d. Đăng ký dự tuyển: ứng viên được đăng ký 3 nguyện vọng, nguyện vọng 1 làm việc tại chi nhánh đăng ký dự tuyển; nguyện vọng 2 làm việc tại một trong các chi nhánh trong cụm thi; nguyện vọng 3 theo sự phân công của Agribank.
e. Phê duyệt kết quả tuyển dụng: Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày tổ chức thi tuyển kết thúc, Hội đồng thi các cụm phải hoàn thành việc chấm thi, báo cáo kết quả tuyển dụng về Agribank phê duyệt và ủy quyền giao kết họp đồng lao động.

Đối với các Chi nhánh thuộc địa bàn còn lại:
- Giao Giám đốc Chi nhánh loại I thành lập Hội đồng tuyển dụng và tự tổ chức tuyển dụng lao động đối với ứng viên có đủ điều kiện tuyển dụng theo quy định. Các chi nhánh trên cùng một địa bàn tỉnh phải phối hợp thành lập Hội đồng tuyển dụng để tố chức tuyến dụng chung (trừ các chỉ nhánh loại I có Hội sở không thuộc trung tâm tỉnh).
- Thực hiện xét tuyển đối với ứng viên đáp ứng yêu cầu xét tuyển (hình thức phỏng vân). Sau khi xét tuyển nếu chưa tuyển đủ chỉ tiêu thì tổ chức thi tuyển đối với ứng viên đáp ứng yêu cầu đối với ứng viên thi tuyển.
- Chi nhánh loại I chưa có cán bộ pháp chế phải tuyển dụng tối thiểu 01 cán bộ pháp chế trong định
- Trước khi tổ chức thi tuyển, xét tuyển phải thông báo tuyển dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng địa phương về điều kiện tuyển dụng, số lượng tuyển dụng...
- Thời gian: Chi nhánh hoàn thành việc tuyển dụng lao động và báo cáo kết quả tuyển dụng (gồm hồ sơ ứng viên trúng tuyển, hồ sơ xét tuyển, thi tuyển) về Trụ sở chính (qua Ban Tổ chức lao động và tiền lương) chậm nhất ngày 20/6/2019 để trình Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thành viên phê duyệt và làm thủ tục ủy quyền giao kết hợp đồng lao động.

======
Các bạn tham gia group ôn thi tại đây nhé, nơi giải đáp thắc mắc và support:
======
KHÓA HỌC ÔN THI:
Quất ngay để full trang bị cho mình nhé : ))
+Khóa QHKH: https://goo.gl/tfWyNX
+Khóa GDV: https://goo.gl/3GbCif

Archive

Contact Form

Send