BIDV Tuyển Dụng Tập Trung Đợt 1 Năm 2019

BIDV Tuyển Dụng Tập Trung Đợt 1 Năm 2019

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam trân trọng thông báo nhu cầu tuyển dụng đợt 1.2019 theo từng vị trí như sau:

BIDV TUYỂN DỤNG TẬP TRUNG ĐỢT 1 NĂM 2019

BIDV Tuyển Dụng Tập Trung Đợt 1 Năm 2019

1. SỐ LƯỢNG CHỈ TIÊU: 974
- Trưởng Phòng:3
- Phó Phòng :3

Chuyên Viên
- QLKH: 687
- QLRR: 5
- QTTD: 5
-KHTH: 3
- KT:2
- GDV: 127
- TCNS: 3

Nhân Viên
 - QLKH: 55
- GDV: 39
- CNTT: 14
- Kiểm Ngân: 5
- Nhân Viên Hành Chính: 33
Xem chi tiết từng vị trí và khu vực tại đây: http://tuyendung.bidv.com.vn/danh-sach-viec-hot_1.html

THỜI GIAN, CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ
1. Thời gian: Từ ngày 15/04/2019 đến hết ngày 01/05/2019.
Sơ Loại Hồ Sơ: 02/05
Dự Kiến Thi: 26/05

2. Cách thức: hồ sơ trực tuyến tại website: http://tuyendung.bidv.com.vn.


======
GROUP ÔN THI BIDV
Các bạn tham gia group ôn thi tại đây nhé, nơi giải đáp thắc mắc và support: https://www.facebook.com/groups/1487101811589416/

======
KHÓA HỌC ÔN THI BIDV
Quất ngay để full trang bị cho mình nhé : ))
+Khóa QHKH: https://goo.gl/tfWyNX
+Khóa GDV: https://goo.gl/3GbCif

Archive

Contact Form

Send