December 2018


GÓC NHÌN NGÂN HÀNG VỀ L/C

Góc Nhìn Ngân Hàng Về L/C

Phương thức tín dụng chứng từ phổ biến nhất đang được sử dụng là phương thức thư tín dụng L/C. Thư tín dụng là một bản cam kết trả tiền do Ngân hàng phát hành (Ngân hàng mở L/C) mở theo chỉ thị của người Nhập khẩu (người yêu cầu mở L/C), để trả một số tiền nhất định cho người Xuất khẩu (người thụ hưởng) với điều kiện người đó phải thực hiện đầy đủ những quy định trong L/C.
 Vậy cách sử dụng thư tín dụng như thế nào là hiệu quả nhất cũng như những khó khăn nào các doanh nghiệp Xuất nhập khẩu Việt Nam thường gặp.

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.