June 2018


THẨM ĐỊNH KHÁCH HÀNG – TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC TIỄN
Có rất nhiều yếu tố quan trọng để thẩm định khách hàng vì thực tế bạn không thể biết được rốt cuộc yếu tố nào sẽ biến quyết định cấp tín dụng của bạn khiến bạn lâm vào hoàn cảnh lâm ly bi đát. Nhiều khi, yếu tố mà bạn cho là quan trọng nhất để cấp tín dụng hoàn toàn ok, nhưng rủi ro lại tới từ một lý do hoàn toàn khác. Vì thế khi thẩm định cần rất nhiều kinh nghiệm thực tế mà bạn phải học hỏi và tích lũy. Thẩm Định Khách Hàng – Từ Lý Thuyết Đến Thực Tiễn là bài viết dành cho bạn tham khảo.


CUNG CẤP THÔNG TIN KHÁCH HÀNG – MỘT SỐ CHÚ Ý CẦN BIẾT
Cung Cấp Thông Tin Khách Hàng – Một Số Chú Ý Cần Biết
Trong hoạt động của các ngân hàng hiện nay, ngoài các quan hệ giao dịch với khách hàng để tìm kiếm lợi nhuận cho hoạt động kinh doanh thì các quan hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng. Đặc biệt, khi ngân hàng nhận được yêu cầu của cơ quan nhà nước cung cấp thông tin về tài khoản tiền gửi, tiền vay, đăng ký hộ khẩu thường trú của cá nhân mở tài khoản tại ngân hàng… để phục vụ công tác điều tra hay giải quyết tranh chấp nào đó. 
Trong phạm vi bài viết, chia sẻ kinh nghiệm dựa trên những quy định của pháp luật trong việc cung cấp thông tin có liên quan đến tiền gửi, tài sản gửi của khách hàng tại ngân hàng đảm bảo đúng quy định.

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.