Ngân hàng được coi là lá phổi của nền kinh tế nước ta, do vậy, việc thường xuyên có những thay đổi trong việc áp dụng luật một phần làm cho hoạt động Ngân hàng đạt hiệu quả, một phần để các Ngân hàng của chúng ta bắt kịp với xu hướng của thế giới với những loại sản phẩm dịch vụ tối ưu nhất đến người tiêu dùng.
Trong phạm vi bài viết Những luật mới ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng, xin giới thiệu một số quy định của pháp luật ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của Ngân hàng.