Vietinbank Tuyển Dụng Chương Trình “Thực Tập Sinh Tiềm Năng 2017"

Vietinbank Tuyển Dụng Chương Trình “Thực Tập Sinh Tiềm Năng 2017"

VIETINBANK TUYỂN DỤNG CHƯƠNG TRÌNH "THỰC TẬP SINH TIỀM NĂNG 2017"
Vietinbank Tuyển Dụng Chương Trình “Thực Tập Sinh Tiềm Năng 2017"
Hiện nay, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng cho chương trình "Thực tập sinh tiềm năng năm 2017" với 163 chỉ tiêu tại 40 chi nhánh trên toàn hệ thống, thông tin chi tiết như sau:
I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VÀ MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
1. Vị trí tuyển dụng, số lượng tuyển dụng và thời gian nhận hồ sơ:
- Vị trí tuyển dụng: Thực tập sinh Giao dịch viên và Thực tập sinh Quan hệ khách hàng
- Số lượng:  163 chỉ tiêu tại 40 chi nhánh trên toàn hệ thống.
- Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 06/08/2017

2. Chi tiết chỉ tiêu và Mô tả công việc:
- Chi tiết chỉ tiêu vị trí của tất cả các chi nhánh Tại đây
- Chi tiết mô tả công việc, yêu cầu tuyển dụng của tất cả các chi nhánh Tại đây
Tổng quan chương trình thực tập viên, vui lòng theo dõi Tại đây

II. CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ
1. Các hình thức nhận hồ sơ:
- Hình thức nhận hồ sơ:
     Ứng viên ứng tuyển trực tuyến thông qua Chương trình Quản lý tuyển dụng của VietinBank. Ứng viên đăng ký tài khoản trên trang tuyển dụng của VietinBank theo đường dẫn dưới đây:
     Đăng nhập trang http://tuyendung.vietinbank.vn chọn mục Ứng tuyển tại đây.

2. Yêu cầu đối với bộ hồ sơ ứng tuyển:
 Hồ sơ ứng tuyển online trên hệ thống Taleo bao gồm:
            + Phiếu Thông tin ứng viên theo mẫu của VietinBank (Download tại đây).
            + Scan (ảnh chụp) Bảng điểm đến thời điểm hiện tại; các văn bằng/chứng chỉ khác (nếu có). (Số file đính kèm tối đa là 5 file, mỗi file 2MB (tổng là 10MB).
Ứng viên tham khảo chi tiết hướng dẫn ứng tuyển trực tuyến  và hướng dẫn tìm kiếm vị trí ứng tuyển phù hợp xem tại đây Tại đây

3. Một số lưu ý:
- Hệ thống chỉ ghi nhận ứng viên ứng tuyển thành công khi ứng viên hoàn tất cả 07 bước ứng tuyển trên chương trình Quản lý tuyển dụng Taleo và nhấn vào nút Gửi tại bước ứng tuyển cuối cùng. Các trường hợp không hoàn thành tất cả các bước ứng tuyển hệ thống hiểu là ứng viên đang tạo một hồ sơ nháp.
- Mỗi ứng viên chỉ nộp hồ sơ vào 01 chi nhánh, 01 vị trí tuyển dụng trong đợt tuyển dụng chương trình "Thực tập sinh tiềm năng 2017. Trường hợp ứng viên vi phạm quy định này, VietinBank sẽ tự động loại hồ sơ ứng viên khỏi đợt tuyển.
- Thời gian thi dự kiến: Tháng 08/2017.
- Mọi thắc mắc liên quan đến đợt tuyển dụng, thí sinh vui lòng liên hệ bộ phận Tuyển dụng – Phòng Dịch vụ nhân sự, Trụ sở chính (email: tuyendung@vietinbank.vn) hoặc bộ phận TCHC tại chi nhánh ứng tuyển.
Trân trọng./.

Archive

Contact Form

Send