February 2016

Đối với các lô hàng nhập khẩu theo hợp đồng ngoại thương ký kết với điều kiện giao hàng chưa bao gồm phí bảo hiểm như CFR, FOB, CPT, người nhập khẩu phải chịu mọi rủi ro đối với quá trình vận chuyển hàng hóa. Vậy khi xem xét phê duyệt phát hành thư tín dụng (LC) để phục vụ các giao dịch nhập khẩu này - đặc biệt là giao dịch sử dung vốn vay NH, với vai trò là ngân hàng phát hành, NH cần lưu ý những vấn đề gì liên quan đến việc mua bảo hiểm của khách hàng để đảm bảo sự an toàn trong quá trình thực hiện?

NHẬN DIỆN RỦI RO TỪ BẢO LÃNH CÓ THỜI HẠN HẾT HẠN MỞ

Nhận Diện Rủi Ro Từ Bảo Lãnh Có Thời Hạn Hết Hạn Mở
Tổng tỷ trọng nguồn thu từ dịch vụ trong đó có bảo lãnh hiện đang là xu hướng phát triển chung của các Ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, không chỉ đơn giản là thực hiện dịch vụ và thu phí, bảo lãnh về bản chất là cam kết của Ngân hàng sẽ thanh toán cho Bên nhận bảo lãnh nếu Bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc vi phạm nghĩa vụ. Do đó, ngoài việc xem xét năng lực của người được bảo lãnh, việc thẩm định nội dung, điều khỏan trong bảo lãnh đòi hỏi những thận trọng nhất định để đảm bảo quyền lợi cho Bên được bảo lãnh cũng như Ngân hàng phát hành...

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.