Đề Thi Tín Dụng BIDV Năm 2010

Đề Thi Tín Dụng BIDV Năm 2010

Đề thi BIDV đầy đủ tổng hợp từ nhiều nguồn, chỉnh sửa và sắp xếp khoa học giúp bạn tiết kiệm thời gian tìm tài liệu ôn thi vào BIDV.

ĐỀ THI TÍN DỤNG BIDV NĂM 2010

Đề Thi Tín Dụng BIDV Năm 2010
Câu 1: (20đ)
Để đánh giá hiệu quả tài chính dự án, cán bộ thẩm định có thể sử dụng các chỉ tiêu nào để đánh giá. Theo bạn nên chọn chỉ tiêu nào trong số những chỉ tiêu đó?
Câu 2: (20đ)
Cho biết thế nào là rủi ro lãi suất? Nêu các biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro lãi suất?
Câu 3: (20đ)
Phân biệt cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp. So sánh ưu nhược điểm của việc huy động vốn thông qua hình thức phát hành cổ phiếu và phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
Câu 4: (40đ)
Công ty X đầu tư dự án sản xuất gạch với tổng vốn đầu tư là 32 tỷ đồng ở năm 0. Sau khi xem xét tất cả các yếu tố liên quan, công ty ước tính dòng tiền ròng thu được ở năm thứ nhất là 4,5 tỷ; năm thứ hai là 5 tỷ và từ năm thứ 3 trở đi là 6 tỷ. Vòng đời dự án là 10 năm. Vốn vay = 60% tổng mức đầu tư.
Biết TSLN đòi hỏi của vốn chủ sở hữu là 13,2%/năm và lãi suất cho vay là 10,5%/năm. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%.
a) Tính chi phí sử dụng vốn bình quân trọng số của dự án (WACC)
b) Là nhân viên tín dụng, bạn đề nghị ngân hàng nên chấp nhận hay từ chối cho vay dự án này? Tại sao?
c) Kết quả câu b thay đổi thế nào nếu tỷ suất lợi nhuận đòi hỏi của vốn chủ sở hữu là 20%.
d) Nếu dùng tiêu chuẩn thời gian hoàn vốn của dự án là 7 năm để xem xét thì có nên cho vay không?
TIẾNG ANH: 90 phút.
(Tiếc là thi không được mang di động vào nên ko chụp đc đề tiếng Anh ^^!)
1. Đọc hiểu (30đ)
2. Ngữ pháp (40đ)
3. Viết (30đ)
Write a short essay (about 300 words) to tell about what consider the most important thing in life.

Archive

Contact Form

Send