Đề Thi Kế Toán Agribank Năm 2010

Đề Thi Kế Toán Agribank Năm 2010

Đề thi Agribank đầy đủ tổng hợp từ nhiều nguồn, chỉnh sửa và sắp xếp khoa học giúp bạn tiết kiệm thời gian tìm tài liệu ôn thi vào Agribank.

ĐỀ THI KẾ TOÁN AGRIBANK NĂM 2010

Đề Thi Kế Toán Agribank Năm 2010
PHẦN 1:
CÂU 1: LÝ THUVẾT
-   Thế nào là hạch toán tự động?
-   Định nghĩa kế toán phí quyền chọn?
CÂU 2: TRẮC NGHIÊM
1. Chứng khoán đầu tư nào giữ đến khỉ đến hạn
a. Cồ phiếu
b. Trái phiếu
c. Cả hai ý trên
d. Không ý nào đúng

2. Sự tác động của công nghệ thông tin đã làm thay đỗi vai trò của hạch toán kế toán tồng hợp đối với hạch toán kế toán chỉ tiết
a. Đúng
b. Sai
c. Chưa xác định

3. Hạn cuối cùng NHphải công khai báo cáo tài chính sau khi kết thúc năm kế toán là:
a. 60 ngày
b. 90 ngày
c. 120 ngày
d. 180 ngày

4. Về Hạch toán tự động...

CÂU 3: BÀI TÂP
Tại ngân hàng X trên địa bàn thành phố Hà Nội ngày 20/10/2010 phát sinh các nghiệp vụ sau:
- Khách hàng A đến rút sổ tiết kiệm: 10.000 EUR, kỳ hạn 06 tháng, khách hàng gửi ngày 05/04/2010. Biết lãi suất 2.7%/ năm và lãi suất không kỳ hạn là 0.3% năm. Theo quy định của ngân hàng, NH trả lãi và gốc bằng đồng ngoại tệ đến hàng chục, phần lẻ ngân hàng sẽ quy đồi và trả KH = VNĐ. Tỷ giá 26.080 - 26.090 - 27.020
- Công ty B nộp 01 UNC trị giá 350.000.000 VNĐ yêu cầu ngân hàng thanh toán gấp cho khách hàng K có tài khoản tại NHTM Y nằm trên địa bàn TP HCM. Công ty B chưa có tài khoản thanh toán tại NHTM X.
- KH C đến nộp tiền vào tài khoản tiền gửi thanh toán của công ty X : 50.000.000 VNĐ Công ty D đến gửi bộ chứng từ nhờ thu phiếu trơn số tiền 100.000 GBP từ khách hàng nhập khẩu tại Anh. NH nhận thu hộ và thu phí thanh toán 0.99% giá trị thu hộ đã bao gồm 10% VAT. Phần thu phí ngân hàng tính theo VNĐ tỷ giá 30.060. NH thu trực tiếp trên tài khoản tiền gửi thanh toán VNĐ của công ty D.
Y/C: Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh vào các tài khoản thích hp.

PHẦN 2:
Tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp Y phát sinh các nghiệp vụ sau:
- Trích lập dự phòng chung 20.000.000 VNĐ ( khoản trích để lại chi nhánh không đưa về hội sở)
- Thanh toán tiền công tác phí cho cán bộ tín dụng: 3.500.000 VNĐ theo giấy đề nghị thanh toán đã được phê duyệt. Chi hỗ trợ hoạt động thể thao số tiền: 4.567.000 VNĐ. số tiền này được chuyển vào TK của công đoàn chi nhánh
- Thu nợ trong hạn số tiền gốc: 1.000.000.000 VNĐ lãi: 25.000.000 VNĐ của công ty TNHH Sông Hồng. Thu bằng tiền mặt.
Y/C:
Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh vào các tài khoản tích hp
Biết VAT:10%
Các khoản thu từ dịch vụ chi nhánh hưởng 100%.
( Trường hợp không nhớ ký hiện tài khỏản có thế ghi tên tài khoản )!

Archive

Contact Form

Send