Khách Hàng Không Trả Được Nợ Thì Cán Bộ Có Bị Quy Kết Là Thiếu Trách Nhiệm

Khách Hàng Không Trả Được Nợ Thì Cán Bộ Có Bị Quy Kết Là Thiếu Trách Nhiệm

 

KHÁCH HÀNG KHÔNG TRẢ ĐƯỢC NỢ THÌ CÁN BỘ CÓ BỊ QUY KẾT LÀ THIẾU TRÁCH NHIỆM

 

Khách Hàng Không Trả Được Nợ Thì Cán Bộ Có Bị Quy Kết Là Thiếu Trách Nhiệm

Ngày 01/7/2010, theo Hợp đồng tín dụng số X, Công ty A còn nợ Chi nhánh B khoảng hơn 02 tỷ đồng cả gốc và lãi, tài sản thế chấp không còn (chỉ có đối với ngân hàng thương mại, dự kiến phát mãi được thì còn thừa 100 triệu, có khả năng thu được).

1. Theo anh chị, trường hợp này có nên khởi kiện không? Tại sao?

2. Nếu không khởi kiện thì cán bộ Chi nhánh B có bị quy kết là thiếu trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ không? Tại sao?

3. Mặt khác, Chi nhánh B còn lo lắng nếu không khởi kiện thì sẽ mất quyền  khởi kiện. Như vậy, theo anh chị, Hợp đồng tín dụng số X nói trên và Hợp đồng tín dung nói chung có áp dụng thời hiệu khởi kiện không? Nỗi lo trên có thành hiện thực không? Tại sao?

 

GIẢI ĐÁP TÌNH HUỐNG

Trường hợp công ty A còn nợ Chi nhánh B hơn 02 tỷ đồng cả gốc và lãi nhưng tài sản thế chấp không còn (Chỉ còn tài sản thế chấp bên Ngân hàng thương mại, dự kiến phát mãi, Chi nhánh chỉ thu được 100 triệu đồng). Có nên kiện?

1. Theo tôi, trường hợp này không nên kiện. Vì quá trình theo đuổi một vụ kiện dân sự (cho dù thắng) thường gian nan, phức tạp; tốn nhiều thời gian, công sức, kinh phí, trong khi kết quả thu được như trên rõ ràng là không đáng kể. Chưa kể nhiều hệ lụy có thể phát sinh từ việc kiện tụng này. Do đó, tốt hơn hết, nên liên hệ Ngân hàng thương mại phối hợp xử lý tài sản ngoài tố tụng, còn được chừng nào tranh thủ thu chừng đó. Nếu Ngân hàng Thương mại khởi kiện, Chi nhánh là Bên có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, có văn bản yêu cầu Tòa giải quyết thu số nợ gốc và lãi nói trên.

 

2. Nếu không khởi kiện, cán bộ Chi nhánh B cũng không bị quy kết trách nhiệm, trừ trường hợp có sự chỉ đạo của lãnh đạo nhưng không thực hiện dẫn đến hậu quả gây thiệt hại cho Ngành. Bởi vì, khởi kiện là “Quyền” chứ không phải “Trách nhiệm”. Mà quyền dân sự thì có thể thực hiện hoặc không, luật pháp không bắt buộc. Còn khi đã có sự chỉ đạo của cấp trên thì phải thực hiện. Đó là mệnh lệnh hành chính, quan hệ hành chính, cấp dưới phục tùng cấp trên.

 

3. Chi nhánh B cũng đừng nên lo ngại sẽ bị mất quyền khởi kiện trong trường hợp này. Vì theo quy định tại Nghị quyết 03/2013 của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao, có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 thì đối với tranh chấp về quyền sở hữu tài sản, về đòi lại tài sản, đòi lại quyền sử dụng đất do người khác quản lý, chiếm hữu thông qua giao dịch dân sự (như Hợp đồng tín dụng, HĐ thế chấp…) thì không áp dụng thời hiệu khởi kiện. Tuy nhiên, đối với phần nợ lãi thì vẫn áp dụng thời hiệu khởi kiện trong vòng 02 năm, kể từ ngày quyền và lợi ích của mình bị xâm phạm. Thời điểm bắt đầu tính thời hiệu là ngày các Bên có thỏa thuận trong Hợp đồng, xác định thời hạn thực hiện trả lãi, nếu hết thời hạn đó mà bên vay không trả, thì ngày đó là ngày xãy ra xâm phạm.

Do đó, để không bị mất quyền yêu cầu trả lãi (sau 02 năm kể từ ngày xâm phạm) thì trong khoảng thời gian đó, nếu thấy không thể trả ngay, Chi nhánh phải kịp thời có văn bản thỏa thuận với Công ty A kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ trả lãi. Có văn bản này trong tay, Chi nhánh sẽ yên tâm sẽ không bị mất quyền yêu cầu trả lãi./.

 

Archive

Contact Form

Send