VIETINBANK TUYỂN DỤNG TẬP TRUNG ĐỢT 3 NĂM 2019

Vietinbank Tuyển Dụng Tập Trung Đợt 3 Năm 2019

Hiện nay, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng hơn 84 chỉ tiêu cho các vị trí Nghiệp vụ tại 23 chi nhánh trên toàn hệ thống trong đợt tuyển dụng tháng 07 năm 2019, thông tin chi tiết như sau: