AGRIBANK THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐỢT 1 NĂM 2020

AGRIBANK THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐỢT 1 NĂM 2020

AGRIBANK THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐỢT 1 NĂM 2020


1. CHI NHÁNH TỈNH THANH HÓA

2. CHI NHÁNH TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU

 

3. CHI NHÁNH TỈNH HƯNG YÊN

 

4. CHI NHÁNH TỈNH SƠN LA

 

5. CHI NHÁNH TỈNH LÂM ĐỒNG

 

TỔNG HỢP CÁC CHI NHÁNH 
Chi nhánh Nam Thanh Hoá (12 chỉ tiêu): Nhận hồ sơ trực tiếp từ ngày 21/08 - 22/08
Chi nhánh Thanh Hoá (43 chỉ tiêu): Nhận hồ sơ trực tiếp từ ngày 21/08 - 22/08
Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu (05 chỉ tiêu): Nhận hồ sơ trực tiếp đến ngày 27/08
Chi nhánh Lâm Đồng (12 chỉ tiêu): Nhận hồ sơ trực tiếp đến ngày 28/08
Chi nhánh Lâm Đồng II (10 chỉ tiêu): Nhận hồ sơ từ 21/08 - 31/08
Chi nhánh Hưng Yên (12 chỉ tiêu): đang cập nhật.
Chi nhánh Hậu Giang: Nhận hồ sơ đến ngày 31/08
Chi nhánh Tiền Giang (20 chỉ tiêu): Nhận hồ sơ từ 26/08 - 14/09
Chi nhánh Hoà Bình - chi nhánh nhóm 2 (05 chỉ tiêu): Nhận hồ sơ từ 24/08 - 28/08
Chi nhánh Tây Ninh (04 chỉ tiêu): Nhận hồ sơ đến ngày 15/09
Chi nhánh Sơn La (15 chỉ tiêu): đang cập nhật
Chi nhánh Cà Mau (08 chỉ tiêu): Nhận hồ sơ từ ngày 19/08 - 28/08
Chi nhánh Hà Giang (04 chỉ tiêu): Nhận hồ sơ đến hết ngày 27/08
Chi nhánh Nam Thái Nguyên (11 chỉ tiêu): nhận hồ sơ từ 26/08 - 28/08
Chi nhánh Đồng Tháp (15 chỉ tiêu)
Chi nhánh Hà Nam (10 chỉ tiêu)
Chi nhánh Ninh Bình (04 chỉ tiêu)
Chi nhánh Nam Ninh Bình (04 chỉ tiêu)
Chi nhánh Phú Yên (02 chỉ tiêu): Nhận hồ sơ từ 26/08 - 28/08
Chi nhánh Vĩnh Long (06 chỉ tiêu): Nhận hồ sơ từ 18/08 - 31/08
Chi nhánh Khánh Hoà (07 chỉ tiêu): Nhận hồ sơ từ 25/08 - 08/09
Chi nhánh Đak Nông (06 chỉ tiêu)

Group ôn thi Agribank: https://www.facebook.com/groups/grouponthiagribank/

======

+Khóa QHKH: https://www.phamdinhnguyen.org/

+Khóa GDV: https://www.phamdinhnguyen.info

Archive

Contact Form

Send